Lystring Number 6, 1995-02-04

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för datorföreningen Lysator
==================================================

Innehåll i nr 6:

  - Mudstrul
  - Omorganisation i datorhallen
  - Modem
  - Världsmudskonferens 95


Mudstrul
========

Disken på Birka som mudden Nannymud och Regenesis kör på råkade
misshandla sig lite mycket. Resultatet blev att hela filstrukturen och
nästan alla filer försvann. En backup från i Oktober har lästs in och
mudden är nu uppe. Det finns en liten chans att filer skrivna efter
backupen togs kan finnas kvar, kolla i /export/banan/lpmud på bodil.

Alla kanske inte känner till det grafiska muddet Regenesis. Enklast
testar man genom att köra 'bsxclient' på nån av Lysators datorer. En
varning är dock på sin plats, det finns inget våld i Regenesis. Detta
uppfattas av muddare som något mycket främmande.


Omorganisation i datorhallen
============================

Konrad sköter numera routingen till omvärden. Snart kommer även
postsystemet att flyttas dit. Den är därför olämplig att leka på.

Lysistrate ska bli diskserver och därför olämplig att köra på.

Estragon är en ny sun 3/480 som kommer att sköta www och ftp. Varken
www- eller ftpservern har flyttats dit än.

Vladimir är en ny sun 3/480 som kommer att bli cpuserver. Den är inte
inkopplad än.

Storebror är en ny sun 3/380 som kommer att spionera på dig. Det
kommer inte att gå att logga in på den, försök kommer att loggas.


Modem
=====

Numera finns det fem modemlinjer in till Lysator. Alla modem klarar
alla hastigheter upp till 28.8. Tyvärr sitter fyra av dem på
serieportar på Maxwell som inte medger snabbare överföring än 19.2,
vilket begränsar modemhastigheten till 14.4. Ett av modemen sitter
dock på Dell, där det går att blåsa på snabbare. Vill du köra fortare
även på de andra modemen, tigg seriekort eller terminalväxel. 
Alternativt lobba mot styrelsen för att Lysator ska köpa in seriekort
till Dell.


Världsmudskonferens
===================

Några galna muddare tänker anordna den andra Världsmudskonferensen den
12/7 till 16/7. Platsen kommer att vara Vretaskolan. Om du vill hjälpa
till, skriv ett brev till mud95-planering@lysator.liu.se. Vill du bara
höra vad som händer, skriv till mud95-request@lysator.liu.se. Kolla
även in www-sidorna på http://www.lysator.liu.se/mud95

---
Robin för detta nummer var Mattias Wingstedt <wing@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer är Per Hedbor <cardeci@lysator.liu.se>