Lystring Number 4, 1994-12-23

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 4, 23 december 1994.
Robin för detta nummer: Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer: David Hedbor <neotron@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
--------------------------------------------

Systemuppdatering på Lysistrate
===============================

 Servern Lysistrate (Sun 4/390) kör numera Solaris 2.4. Övergången
 verkar ha skett relativt smärtfritt, men var beredd på att vissa
 program kan behöva kompileras om för att fungera ordentligt.

 Efterhand är det tänkt att alla Lysators Sun4:or ska gå över
 till Solaris 2.4.


Lysators World-Wide Web Server
==============================

 Smärre ansiktslyftningar har genomförts, t ex har ett flertal av de
 tidigare ikonerna på huvudsidan ritats om i fler färger, och en del
 gjorts om helt.

 En ny rubrik, "Mailing lists", har tillkommit på huvudsidan. Som
 namnet antyder handlar det om de mailinglistor som lysatormedlemmar
 driver. (För ögonblicket finns 'elektroniska postlistan GUSKELOV',
 Projekt Runebergs mailinglista, 'Jargon' (diskussionslista för den
 svenska hackerjargongordlistan), Aphrodite-listan och 'Banjomusikens
 dags vänner' medtagna. Om det finns fler som driver mailingslistor
 hos Lysator är ni välkomna att lägga in en hänvisning på
 denna WWW-sida. Kontaktperson: David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>.)


Schemaservern
=============

 Det finns nu nya scheman (dvs, för period 3) i schemaservern. Några
 buggar har tydligen också rättats.


RydNET, annons
==============

 "Vill du ansluta din dator till RydNet och undrar hur du ska gå
  tillväga ?

  Gör då så här:
  Om du inte är medlem i Lysator, betala in 192 :- på Lysators postgiro
  88 56 69-2 och gå till Q-huset och skaffa dig ett konto (leta upp någon
  som är root så hjälper han/hon dig).

  Betala in 1500 kr till Lysators postgiro och tala om att det är
  för RydNet och glöm inte bort ditt namn. Skicka sedan ett email
  till register@rydnet med uppgifter som Ditt namn, adress,
  telefonnummer, lysatoranvändarnamn och lite uppgifter om
  din dator så som vad det är för typ av maskin, vad den har för namn
  (tex Tekla, Liv, Sandra etc), att du väntar på en klass-a anslutning
  (ethernet, klass-b är låghastighetsanslutning med seriekabel),
  om datorn har några tillgängliga resurser för andra (stor disk,
  backupbandare, skrivare etc). Vi bygger RydNet varje lördag
  kl 13 och framåt och för att snabba på inkopplingen av den egna
  maskinen bör man vara med och hjälpa till med att dra lite kabel.
  Arbetet som görs på lördagarna är inte speciellt svårt och de
  enda kunskaperna som krävs är att man vet i vilken ände på en
  borrmaskin man håller i och hur man gör för att skruva i en skruv.
  Svårare än så är det inte. Eventuella frågor kan skickas till
  rydnet@lysator.liu.se

  Vi ses på RydNet.
 
            /kjell-e, projektansvarig"

  (kjell-e = Kjell Enblom <kjell-e@lysator.liu.se>.)


"LysBandy", annons
==================

  "Lysbandy söker innebandy intresserade tjejer!
  Vi har ett Mixed-lag och behöver ett par tjejer till!"

  Kontaktperson: Magnus Nilsson <mange@lysator.liu.se>.

------------------

God Jul och Gott Nytt År, allihop.