Lystring Number 33, 1997-05-12

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


----------------------------------------------------------------------------

        Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator

----------------------------------------------------------------------------
             Nummer 33, 12 maj 1997.
     Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
    Email till redax: lystring@lysator.liu.se
     Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:

  * Välkommen till Lysators årsmöte
  * Saknas i Q-biblioteket
  * Modem Till Folket
  * Svenskmud på ny och snabbare maskin
  * Projektpengar
  * Driftstörningar

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till Lysators årsmöte

Glöm inte bort Lysators årsmöte. Den 20 maj klockan 19 samlas vi i ISY:s
seminarierum.

Ur programmet:

  * Val av styrelse, revisorer, inspektor och valberedning för läsåret
   1997/98
  * Val av ekonomiansvarig för RydNet för läsåret 1997/98
  * Ekonomisk redovisning för innevarande läsår och budgetkorrigeringar
  * Fastställande av budget och medlemsavgift för läsåret 1997/98

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 72 timmar innan
mötet.

Dagordningen kommer att anslås i Q-huset minst 48 timmar innan mötet.

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Saknas i Q-biblioteket

Någon har "råkat" få med sig det senaste tillskottet i Q-biblioteket:

   "Internet Security SECRETS" av John Vacca

   ISBN: 1-56884-457-3
   sidor: 758

Man kan se det som stöld då den var märkt med "Ej Hemlån"... Vi får hoppas
att den återkommer SNARAST!

                 (av Robin von Post <robin@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Modem Till Folket

IDA har vänligen skänkt oss ett antal fungerande 14.4k-modem. Styrelsen har
beslutat att under ordnade former utlåna 10 av dessa till medlemmar med
behov.

För mer information, se:

   http://www.lysator.liu.se/~robin/docs/modem.html

                 (av Robin von Post <robin@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Svenskmud på ny och snabbare maskin

Insam - Informationssystem i samverkan vid svenska museer, har donerat en
maskin till Lysator och Svenskmud. Maskinen har fått namnet Gerd och är en
pentium 133 med 64 Meg minne. Det innebär att Svenskmud går fortare, inte
längre har ont om diskutrymme och att kringtjänsterna som används vid
utveckling, ftp och www, inte är lika sårbara i fortsättningen.

         (av Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>, Gud i SvenskMUD)
----------------------------------------------------------------------------

Projektpengar

Snart är det dags för Lysators årsmöte. Då fastställs budget för det
kommande verksamhetsåret. Om du har ett projekt som behöver pengar under
1997/98, så är detta rätt tillfälle att framföra dina önskemål. Det kan
också vara rätt tillfälle att starta det projekt som du alltid har drömt om.
Du kan läsa mer om hur man startar och driver ett Lysator-projekt på:

   http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/project-howto.html

Hör gärna av dig med frågor till Lysators styrelse på adress
styrelsen@lysator.liu.se

                (av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Driftstörningar

Flera allvarliga driftstörningar har drabbat Lysators datorhall, FOO, den
senaste veckan. Först ut, onsdagen den 7 maj, var ett strömavbrott som
drabbade en av de tre faserna till FOO. Detta strömavbrott slog bland annat
ut FTP-servern och diskservern Lysidor.

Det allvarligaste stoppet var den 8-10 maj. Det berodde på en planerad, men
för Lysator okänd, ombyggnad av det centrala elnätet på FOA. Först på
onsdagseftermiddagen fick Lysator kännedom om strömavbrottet.

Driftiga rötter passade under stoppet på att bygga om nätverket och
eldragningen till datorerna. Bland annat revs all koaxialkabel och TP
installerades.

Den senaste störningen kom natten mellan den 11 och 12 maj. Ett ställverk
som exploderade i Motala fick elnätet i hela Linköping att hicka till och
flera maskiner och diskar i FOO-hallen stannade.

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)