Lystring Number 32, 1997-04-16

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


----------------------------------------------------------------------------

        Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator

----------------------------------------------------------------------------
             Nummer 32, 16 april 1997.
     Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
    Email till redax: lystring@lysator.liu.se
     Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:

  * Skärpt säkerhet på Lysators nätverk
  * Tillökning i Q-biblioteket
  * UppLYSning
  * Om WWW (Städa!)
  * Snart vårmöte
  * Linus - Lysators "nya" skrivare

----------------------------------------------------------------------------

Skärpt säkerhet på Lysators nätverk

På grund av den senaste tidens markanta ökning av antalet crackingförsök på
universitetet och RydNet så har Lysators systemansvariga, rötter, beslutat
sig för att höja säkerhetsnivån ett par snäpp. Bland annat så försöker vi få
bort alla lösenord som skickas över nätverken i klartext.

Tänk på att det inte bara är du som kan drabbas om någon snappar upp ditt
lösenord, alla Lysators medlemmar kan drabbas. Har man tillgång till ett
användarkonto så är det mycket lättare att utnyttja andra säkerhetshål i
datorsystemen.

Ni som har datorer på SUBNet eller RydNet bör se över säkerheten och hålla
ögonen öppna för crackingförsök. Ett antal maskiner är redan drabbade och
har bland annat använts för att avlyssna lösenord.

Om DU håller på och "testar" lite. Gör det på din egen maskin. Ett
crackingförök på universitetets eller Lysator orsakar snabbt massor med
arbetstimmar för redan överbelastad systempersonal. Detta även om du inte
förstör något utan bara "provar om det går"! Det är dessutom i många fall
direkt kriminell verksamhet och universitetet polisanmäler _alltid_ alla
intrång, oavsett vem som gjorde det eller vad personen gjorde.

Så kontentan är:

  * Byt lösenord ofta
  * Ha inte samma lösenord överallt
  * Använd alltid krypterade förbindelser
  * Låna inte ut ditt lösenord till andra

Här kommer några praktiska tips, vissa av dem repriser från tidigare
utskick:

Om lösenord:

   Innan du väljer ett lösenord så läs gärna
   http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/password.html
   Varning: Lysators Onda och Elaka(tm) rötter kör program för att knäcka
   lätta lösenord. Om ditt lösenord åker dit så spärras ditt konto och
   måste ta dig till Q-huset och kontakta en root för att öppna det igen.
   Mer jobb för dig och mer jobb för oss. Välj ditt lösenord med omsorg.

För att logga in på Lysator:

  * Bästa sättet: Använd ssh för att få en krypterad förbindelse. Se
   http://www.lysator.liu.se/~morgan/ssh.html
  * Om du absolut inte kan använda ssh, använd telnet med S/Key. Tänk på
   att förbindelsen i detta läge är okrypterad och om du använder fler
   lösenord efter själv inloggningen så går dessa i klartext. Se
   http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/skey.html

För att hämta mail från Lysator via POP:

  * SSH-tunnel till lysators datorsystem. Se ssh ovan.
  * Om du använder Eudora kan du använda ställa om programmet till att
   använda APOP. Logga in på datorn pop.lysator.liu.se och kör programmet
   /usr/local/bin/popauth för att ställa in ditt APOP-lösenord.
   Naturligtvis får detta lösenord inte vara ditt vanliga Lysatorlösen.
  * I nödfall går det att använda vanlig POP. För att det ska fungera så
   måste först ställa in ett POP-lösenord på Lysator genom att logga in på
   pop.lysator.liu.se och kör kommandot /usr/local/bin/poppasswd. Detta
   lösen kommer att gå i klartext över nätet när du hämtar post, och får
   under inga omständigheter vara samma som ditt Lysatorlösen. Detta är
   givetvis den sämsta metoden.

             (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se> med flera)

----------------------------------------------------------------------------

Tillökning i Q-biblioteket

Häromdagen fick vi 1002 sidor tillökning till kvartersbibliotek Q.

   Foundations of World Wide Web Programming with HTML & CGI
   M. Gaither, S. Hassinger & M. Erwin
   ISBN: 1-56884-703-3

   Creating Cool Web Applets with Java
   P. J. Perry
   ISBN: 1-56884-881-1

Böckerna finns tillsammans med de övriga i Q-biblioteket!

Stort tack till Magnus Agnwik / IDG Sweden Books

                 (av Robin von Post <robin@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

UppLYSning - Lysators föredragsserie

   16/4: Dressera ditt skal - scriptprogrammering under Unix
   Av och med Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>

   Ofta önskar man sig att datorn lärde sig hur den ska göra vissa saker
   när man väl talat om det för den första gången, speciellt när det
   gäller dussintals upprepningar av samma sak. Antag till exempel att du
   vill översätta en massa JPEG-bilder till GIF-format, döpa om alla
   filnamn som slutar med '1996' till samma sak fast med '1997' i slutet,
   eller flytta alla filer som innehåller ordet 'hemlis' till katalogen
   'hemligt'.

   Kör man Unix behöver man inte göra sådant för hand. Man kan programmera
   kommandotolken (shell) att göra sådana saker automatiskt, och man kan
   lära den nya kommandon. På kvällens UppLYSning får du lära dig hur du
   helt enkelt lära dig hur du programmerar i skalets inbyggda
   programspråk.

UppLYSning sker klockan 18-20 på onsdagar i IDA:s seminarierum Estraden, som
ligger på andra våningen i E-huset. Akademisk kvart gäller.

Vårens program:

   23/4 ML av Jonas Wallgren
   Det funktionella programspråket ML.

   30/4 Ingen UppLYSning - denna kväll lyses traditionellt upp på annat
   sätt.

Se http://www.lysator.liu.se/upplysning/ för mer information om UppLYSning.

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Om WWW (Städa!)

Påminnelse: De personliga WWW-hemsidorna är flyttade från ~/.public och
~/public_spinner till lämpliga platser under /usr/www/homepages/

Ni som fortfarande inte städat på det gamla stället bör nog göra det så det
frigörs lite diskutrymme.

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Snart vårmöte

Nu är det snart dags för Lysators vårmöte och det är redan nu hög tid att
fundera på hur just DU är kan göra en insats som styrelsemedlem i din
favoritförening. Skicka din intresseanmälan till styrelse@lysator.liu.se

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Linus - Lysators "nya" skrivare

Linus är Lysators nya (nåja) Apple LaserWriter IIntx som står i Q-huset. Den
har bara gått ca 344,000 sidor och är bestyckad med en 16MHz 68020 och 3MB
RAM samt en Postscript Level-1-tolk.

För att skriva ut textfiler på skrivaren används lämpligen programmet
"enscript".

                  (av Peter Eriksson <pen@lysator.liu.se>)