Lystring Number 30, 1997-03-12

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


----------------------------------------------------------------------------

        Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator

----------------------------------------------------------------------------
             Nummer 30, 12 mars 1997.
     Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
    Email till redax: lystring@lysator.liu.se
     Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:

  * Ombyggnaden i datorhallen
  * Flyttade WWW-sidor

----------------------------------------------------------------------------

Ombyggnaden i datorhallen

Ombyggnaden som Akademiska Hus genomfört i FOO-hallen är klar och ett
nätverk av nya avlopps- och ventilationsrör pryder nu taket datorhallen.
Under ombyggnaden var alla smådatorer och annan lös utrustning utflyttade ur
datorhallen och alla stora datorer inslagna i plywood och plast (Det var
rätt mycket betongdamm i lokalen när jag var där på studiebesök). Nu ska
dock den mesta av utrustningen vara på plats och i drift igen.

En del utrustning överlevde tyvärr inte flytten. Användardisken users17 dog
och statusen på lysdisk2 är fortfarande okänd. Det jobbas på en
ersättningsdisk för users17.

Ett stort tack till alla som hjälpte till med flyttandet och till ISY som
lånade ut plats i sin datorhall för WWW-, mail- och MUD-maskinerna.

                  (av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)
----------------------------------------------------------------------------

Flyttade WWW-sidor

Som ni kanske har märkt har vår WWW-server på hanna inte alltid fungerat så
bra som den borde har gjort de senaste månaderna. En viktig orsak till detta
är att maskinen har fått jobba väldigt hårt med att läsa alla personliga
hemsidor via NFS. För att råda bot på detta har vi nu skaffat nya diskar som
vi kopplat till hanna och låter alla användarsidor ligga där istället.

Den kan man komma åt via

   /usr/www/homepages/

Där finns två kataloger, "all" och "roxen_only". Båda dessa innehåller en
katalog för varje användare, och det är i katalogerna med ditt namn som dina
WWW-filer kommer att hämtas. I all/<namn> kommer både Roxen-servern och
phttpd-servern på hanna att titta, och i roxen_only/<namn> kommer bara Roxen
att titta. Normalt sett vill du nog lägga dina filer i all/<namn>, men om du
använder särskild Roxen-magi, och framförallt om du förlitar dig på Roxens
säkerhetssystem så bör du lägga filerna i roxen_only/.

De filer du hade i ~/.public eller ~/public_spinner har kopierats hit, och
du kan lämpligen kolla att allt fungerar, och sedan ta bort kopian du har i
ditt hemdir.

          (av David Kågedal <davidk@lysator.liu.se> och Per Hedbor
                         <cardeci@lysator.liu.se>)