Lystring Number 25, 1996-10-26

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 25, 26 oktober 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

       Innehåll:

		* Höstmöte
		* Ny Lystringredaktör
		* Nya diskar
		* Ny LysKOM-server
		* UpppLYSning
		* Våra arbetsstationer
		* Den onda kassören


Höstmöte
========

I tisdags, den 22 oktober, gick Lysators höstmöte av stapeln. Strax
under 50 personer slöt upp i ISYs seminarierum, och blev där bjudna på
såväl gratis CC som mycket prat.

Protokollet kommer i sin helhet att hittas på

http://www.lysator.liu.se/local/protokoll

när det är klart och justerat.


Ny Lystringredaktör
===================

Jens Larsson <jens@lysator.liu.se> valdes på tisdagens möte till ny
Lystringredaktör, och kommer efter detta nummer att vara ansvarig för
Lystring.


Nya diskar
==========

För ett par veckor sedan åkte Erik Persson <erik@lysator.liu.se>,
Magnus Nilsson <mange@lysator.liu.se> och Mats Kronberg
<kronberg@lysator.liu.se> till Stockholm för att hämta lite donerad
disk. Resultatet av hämtresan blev:

	* Drygt 20 1GB-diskar av IPI-typ.
	* Kontrollerkort till ovanstående diskar
	* 2 stycken CPU-kort av typen 4/400 (samma som tin*-maskinerna)
	* 160MB minne till ovanstående CPU:er

Diskarna är i sin helhet monterade i ett diskrack som är kopplat till
maskinen lysidor. Ungefär 15 GB kommer initialt att allokeras till
disk för användarfiler, vilket ger en dryg fördubbling av tillgängligt
diskutrymme för Lysators medlemmar. Ett *stort* tack till Sun
Microsystems och institutionen för numerisk analys och datalogi, Nada,
vid KTH. Beräknat idrifttagande av diskarna är inom en vecka.


Ny LysKOM-server
================

En av de 4/400-cpuer som hämtades i ovanstående hämtresa togs i drift
som ny LysKOM-server i tisdags. Maskinen är numera en Sun 4/490 med
96MB RAM. Förhoppningsvis gör detta att LysKOM kommer att gå snabbare.

För er som kanske är nya i föreningen, och inte vet vad LysKOM är
rekommenderas två saker:

	* Läs http://www.lysator.liu.se/lyskom
	* Gå på föredraget om LysKOM den 13 november (se nedan).


UppLYSning
==========

Ett antal föredrag i Lysators föredragsserie UppLYSning är inplanerade
under den höst och vinter som står för dörren:

  6/11: Nationellt Superdatorcentrum (NSC) (Mats S Andersson)

     NSC vid Linköpings universitet förser forskare från hela
     landet med superdatorkapacitet för beräkningar. Mats, som är teknisk
     chef vid NSC, berättar om centrets historia och framtidsplaner.

  13/11: Så funkar LysKOM (Per Cederqvist)

     Har du undrat hur LysKOM-systemet fungerar? Här får du reda på
     lite om vad servern och klienterna gör och hur de pratar med
     varandra. Du får också en snabbintroduktion till KOM++, ett
     bibliotek i C++ som underlättar klientskrivande.

  20/11: Datakompression (Niels Möller)
     Hur fungerar gzip och liknande program som komprimerar och
     packar upp data? Finns det någon gräns för hur bra de kan bli? 


 Plats: Estraden, seminarierum på våning 2 i E-huset
 Tid:  onsdagar 18-20

 Alla intresserade är välkomna till dessa föredrag!

 För mer information, se http://www.lysator.liu.se/upplysning


Våra arbetsstationer
====================

De flesta av våra Sun-arbetstationer kör numera direkt mot
Sun-CPUservrarna, vilket gör att de i praktiken endast är lite
intelligenta X-terminaler. Som användare borde man bara märka att det
går lite snabbare att logga in på dem.

Undantaget är tintin och tinkerbell - dessa har inga maskiner direkt
kopplade mot sig, vilket gör dem mest lämpliga om man vill logga in
utifrån.


Den onda kassören
=================

Lysators trötta kassör låter än en gång hälsa att ni som fick två
påminnelser kan skippa den första och glatt läsa endast den andra (den
mindre arga). Ni som bara fick en arg förtjänar denna, och skall agera
därefter.

	Postgiro: 88 56 69-2
	Avgift: 224:-