Lystring Number 20, 1996-03-31

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 20, 31 mars 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

       Innehåll:

		* Lysators vårmöte spikat
		* Valberedningen söker folk
		* Ny Tin*-maskin i drift
		* Kommande UppLYSningsprogram.
		* Ny elisp-klient till LysKOM.


Lysators vårmöte
================

Lysators vårmöte kommer att äga rum klockan 19 tisdagen den 23 april i
ISYs seminarierum. Mötet kommer att utlysas mer formellt senare, men
boka gärna redan nu detta datum i din kalender. På dagordningen finns
bland annat följande:
 
	* Budget 96/97
	* Styrelse 96/97
	* Ekonomisk rapport

samt lite annat. Vad gäller motioner kommer det att ges instruktioner
i den formella kallelsen.


Valberedningen söker folk
=========================

Intresserad av någon förtroendepost inom föreningen? Kontakta någon i
valberedningen: 

 Örjan Rosenblom <orjan@lysator.liu.se>
 Lars Willför <willfor@lysator.liu.se>


Ny maskin - tinkerbell
======================

Maskinen tinkerbell är numera uppe och användbar. tinkerbell är en Sun
4/400 med 128MB minne.


Uppiffning av Q-huset
=====================

Det ena av Lysators två pul i Q-huset har snyggats upp ganska
väsentligt. Ta gärna en titt!


Program för UppLYSning under våren
==================================
 
3/4: LaTeX för nybörjare (Robin von Post)
 
 Lär dig skriva de snyggaste labbrapporterna! Mottot är: LaTeX för
 nybörjare - av en erfaren nybörjare!
 
10/4: Ingen UppLYSning; TekFak har EST (ej schemalagd tid).
 
17/4: Ingen UppLYSning; TekFak har påskperiod (omtentaperiod).
 
24/4: DNS - Domain Name System (David Kågedal)
 
 När du kontaktar datorer på Internet slipper du för det mesta att
 ange IP-adresser utan kan använda namn istället. Att få detta att
 fungera på ett gigantiskt nät som Internet kräver ett robust
 distribuerat system. David berättar om hur DNS fungerar bakom kulisserna.

Ny elisp-klient till LysKOM
===========================

David Kågedal <davidk@lysator.liu.se> och David Byers
<byers@lysator.liu.se> har jobbat på en ny version av elisp-klienten
till LysKOM under en tid, och nu har det kommit en ny version. Den
senaste är 0.40.1, och fås automatiskt om man startar LysKOM på
Lysators system. För er andra finns den för anonym ftp på

ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-0.40.1.el.gz 

Läs mer om LysKOM på

http://www.lysator.liu.se/lyskom


Gamla Lystring
==============

Kom ihåg att gamla Lystring arkiveras av föreningen. Radera gärna dina
gamla Lystring för att spara diskutrymme. Lystring finns också på WWW:

http://www.lysator.liu.se/lystring