Lystring Number 18, 1996-03-04

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 18, 4 mars 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

       Innehåll:
		- Fiber till RydNet	
		- UppLYSning Special
		- Solaris 2.5 i Rydspulet
		- Lysators WWW-tjänster

Fiber till RydNet
=================

Lysators datornät i studentbostadsområdet Ryd, RydNet, är nu snabbare
och bättre än någonsin. Tack vare en fiberanslutning till
universitetsområdet går det numera allt mycket snabbare; De dryga 200
anslutna Lysatormedlemmarna sitter relativt jämt fördelade på 5 olika
nätverkssegment där varje segment har en egen
10Mbit-förbindelse. Dessa 5 går sedan tillsammans med en sjätte ihop,
och in på en 100Mbit-fiber som leder till Valla. 

För mer information om de olika studentdatornäten i Linköping
rekommenderas den nya WWW-servern

http://www.hem.liu.se


UppLYSning Special
==================

Nedanstående arrangemang behandlar ett ämne som är intressant för
väldigt många på Linköpings universitet. Sprid gärna informationen
bland dina kamrater. Arrangemanget är öppet för *alla*
 
     20/3: Yttrandefrihet och Ansvar i Elektroniska Media

Vilka lagar, regler och moraliska aspekter gäller då man gör material
tillgängligt via WWW? Bör det vara skillnader mellan anställda och
studenter, mellan institutioner och datorföreningar, mellan
universitet och andra Internanslutna företag och organisationer? Ska
universitetet vara fria eller restriktivare?

Vad gäller för privata diskussioner i e-post och för e-post-listor och
konferenssystem som LysKOM och First Class?

Med utgångspunkt från ett antal scenarier kommer dessa frågor att
diskuteras av en panel med debattörer. Följande personer ingår i
panelen:

Erik Sandewall (ordförande i IT-rådet),
Lars Holberg (chef för infoavdelningen på LiU),
Georg Hellgren (EKI, jurist),
Marianne Nordlander (avd. chef teknik och naturvetenskap, biblioteket),
Erik Persson (ordförande i Lysator),
Lars Aronsson (Projekt Runeberg),
Sven Chapman (ordförande i kårsamarbetsorganet LUST),
Janne Hederen (journalist på Östgöta Correspondenten).

Diskussionen kommer att ledas av Göran Collste, föreståndare vid
Centrum för Tillämpad Etik.

Tid: 17-20 den 20 mars. Lokal: Föreläsningssal C4

---------------------------------------------------------------------
Alla är välkomna till UppLYSning!

Titta efter våra affischer och på våra WWW-sidor. Vi ordnar föredrag
både för nybörjare och dem som redan kan en hel del. Aktuellt program
hittar du på http://www.lysator.liu.se/upplysning/

Upplysning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för
Datavetenskap.
---------------------------------------------------------------------


Lysators RydsPul
================

Samtliga datorer i Lysators Rydspul (6 stycken Sun Sparcstation 1) kör
numera Solaris 2.5.


RydNet handlar
==============

För att förbättra prestanda och tillförlitlighet på RydNet kommer en
ny, större hårddisk att köpas in. Denna skall användas främst till
mellanlagring av elektronisk post och cache till de ftp- och
wwwproxytjänster RydNet driver på winona. Disken kommer sannolikt att
vara i drift innan nästa Lystring kommer ut, dvs inom två veckor.


Lysators WWW-tjänster
=====================

På hanna körs det en hel del WWW. Följande lista är relativt komplett.

Namn             port      "dator"   protokoll
-----------------------------------------------------------------
Lysator Main Server      80       www      http
               7500        *      http
               8080        *	   ftp
               8081        *     gopher
The Anime Picture Archive  4711        *      http
Hem              80   www.hem.liu      http
Sökserver           80    search.www      http
               8000        *      http
Spinner FTPd         7575        *      ftp
               7576        *      http
               7577        *     gopher
Configuration        1234        *      http
              18830      hanna      http
SF-Arkivet		    80	  sf.www	   http