Lystring Number 17, 1996-02-19

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 17, 19 februari 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

    Innehåll:
	 - Datorbyte med Solace
	 - Långtidskörande program
	 - Lysator behöver fler datorer
	 - Kör inte på arbetstationerna!
	 - Ommöbleringar i maskinparken
	 - Solaris 2.5 och CDE
	 - Modules
	 - Harpenden uppgraderad


Datorbyte med Solace
====================

Lysator genomförde föregående helg ett byte med datorföreningen vid
Mitthögskolan i Sundsvall, Solace. Bytet bestod i följande:

Lysator gav : 2*32MB RAM till Sun 4/400 + ett 80-rack (VME)
Lysator fick: 2*4/400-CPU + 1*3/400-CPU

Tack vare detta kommer två nya maskiner i samma stil som de övriga
tin* att kunna dras igång inom kort, med namnen tindra och tinkerbell


För dig som kör program länge
=============================

Simuleringar/program som tar lång tid _ska_ startas med:

	nice +19 program

eller "renice 19 <pid>" i efterhand.


Fler datorer 
============

Lysator som förening behöver alltid fler datorer. I nuläget har
föreningen inga datorer som kan köra någon ny version av vare sig

* HP/UX (Hewlett Packard)
* OSF/1 & Digital Unix	(Digital)

Inom föreningen har således ingen medlem möjlighet att prova på
ovanstående datorer och operativsystem. Känner du någon som arbetar
på ovanstående företag, eller på ett företag där det ska utrangeras
datorer av ovanstående typer, be dem donera datorerna till Lysator!
Kontakta Lysators systemansvariga: <root@lysator.liu.se>


Kör inte på arbetsstationerna
=============================

Det är inte meningen att man i normalfallet ska logga in på våra
arbetsstationer utifrån. Använd hellre de datorer som i vår
datorhandbok:

http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/maskiner.html

är listade som CPU-servers.


Ommöbleringar i maskinparken
=============================

Efter den senaste tidens kraftiga nytillskott av maskiner börjar det
bli dags att organisera om lite bland burkarna. Följande saker har
gjorts, eller kommer att göras inom kort:

 * Mailsystemet flyttas från Konrad till Lysander (klart, bortsett
  från diverse barnsjukdomar).

 * Lysator och Lysmask blir rena användardisk-servers. Förhoppningsvis
  blir det lite mer disk på lysator i samma veva.

 * Lysita blir fileserver (gnu, local och liknande) för
  sun4-maskinerna.

 * Estragon blir fileserver (motsv. lysita) för sun3 (klart).

 * Karolina får mer minne (delvis på en annan IPC:s bekostnad),
  förses med en nyinköpt 2Gbyte-disk, och blir fileserver för
  de arbetsstationer som kör Solaris 2.5 (klart).

 * I och med förra punkten blir Lysistrate helt fri från fileserver-
  uppgifter, och är numera en ren CPU-maskin (klart).

 * Alla maskiner som kan (dvs, alla SPARC-arbetsstationer) 
  uppgraderas till Solaris 2.5 (i stort sett klart).
  (Mer om detta i en annan notis).

Tilläggas bör att vi försöker ha en uppdaterad lista vad gäller
maskinparken på vår WWW-server:

http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/maskiner.html


Solaris 2.5 och CDE
===================

De flesta av våra Sun-arbetsstationer är nu uppgraderade till Solaris
version 2.5. Det man som användare märker mest är fönstermiljön CDE,
Common Desktop Environment. Om du vill köra din gamla vanliga X-setup,
välj "Open Windows desktop" i menyn "options->session" på
login-panelen. Om du har problem att logga in alls, välj "failsafe"
och studera innehållet i ~/.dt/startlog och startlog.old, där syns
oftast vad som gick fel. Det kan även vara värt att studera innehållet
i filen .dtprofile, för information om hur startsekvensen fungerar.

Andra trevliga nyheter i 2.5 kan man läsa om i Answerbook, som nås
med kommandot 'answerbook'. Eventuellt måste du pilla lite under
"Modify Library" för att 2.5-böckerna ska synas.Modules på Lysator
==================

Numera styrs merparten av användarmiljön på Lysators datorer av det
s.k modules-paketet, vilket är detsamma som finns på såväl IDA som
ISY.

För varje paket/motsvarande finns en modul som innehåller de
inställningar som behöver göras för det paketet. Dessa inställningar
aktiveras med kommandot

  module load <modulnamn>

('add' har samma effekt som 'load') och deaktiveras med

  module unload <modulnamn>.

Tillgängliga moduler listas med 'module avail', och laddade moduler
med 'module list'. 'module display <modulnamn> visar vad en modul
gör.

Följande moduler finns tillgängliga på alla maskiner:

  unix	"Bare bones" unix-kommandon. Det som kommer med
		i operativsystemet, ungefär.

  local	Lokala saker (/usr/local/bin).

  gnu		Program från Free Software Foundation med vänner.

  user	Binärer i användarens hemmabibliotek.

  default	Vad som rekommenderas som standardinställningar. I de
		flesta fall summan av det ovanstående, plus
		fönstersystem där det finns.


Relevanta man-sidor för den som vill ha alla detaljer är module(1) och
modulefile(4), båda under /usr/local/man. Harpenden
=========


Även Harpenden, vår populära modemserver, har uppgraderats till
Solaris 2.5 och är nu snabbare och stabilare än någonsin. Den kan
dock krångla några timmar ibland när vi prövar nya drivrutiner för
vårt seriekort. Problemmet med att den gick ner ibland när man när
man använde en PPP från Windows 3.x och MacOS är numera borta.
Däremot fungerar fortfarande inte PPP-klienter som inte följer
RFC1661 t.ex. Trumpet WinSock. Mer information om PPP hos Lysator
finns som vanligt på "http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/ppp/".