Lystring Number 14, 1996-01-05

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 14, 5 januari 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

    Innehåll:
     - Minnesuppgradering av Newsy - vår newsserver
     - Ny dator i Lysators maskinpark
     - Nya fläkthack
     - Gamla Lystring
	 - Hämtresa till Digital
     

Minnesuppgradering av Newsy
===========================

Newsy, den newsserver som är en gemensam resurs för såväl Lysator som
ett antal andra institutioner och andra organisationer har fått två
välbehövliga minnesuppgraderingar:

* 32MB -> 64MB ( 32MB, inköp gjort av ISY)
* 64MB -> 192MB ( 128MB, lån från Lysator)

Numera har maskinen (som är en Sun 4/490) således 192MB RAM, vilket
kommer väl till pass inför terminsstarten.


Minnesuppgradering i Lysators Sun-park
======================================

Torsdagen den 4:e januari fylldes ett par av Lysators maskiner på med
mer minne. Följande siffror gäller:

tina.lysator.liu.se:	64MB -> 320MB	( plus 256MB ) 
tiny.lysator.liu.se:	96MB -> 352MB	( plus 256MB )
lysmask.lysator.liu.se 32MB -> 80MB	( plus 48MB )
lysander.lysator.liu.se 32MB -> 80MB	( plus 48MB )

Lysator skänker ett stort tack till Sun Microsystems för den här
julklappen. Ett tack också till Mats Rundqvist <mats@lysator.liu.se>
som hämtade korten.


Ny dator i Lysators maskinpark
==============================

Prostetnic är senaste tillskottet i maskinparken på Lysator.
Prostetnic är en VAX 6520 (dvs dubbla 500-processorer), har 192MB
RAM och kör Ultrix 4.4. På grund av akut brist på kablar har vi
bara haft möjlighet att koppla in 2 diskar, men så snart detta är
avhjälpt kommer åtskilliga GB disk att kopplas in. Förmodligen kommer
datorn då att användas som Lysators FTP-server. En systermaskin (VAX
6420, 192MB RAM) till prostetnic kommer även den att tas i drift när
omständigheterna så medger.


Nya fläkthack
=============

Magnus Redin <redin@lysator.liu.se> har ändrat om i Q-husets datorhall
en del:
 
* Ljuddämpning av cirkulationsfläkten, fläktbullret i tvillingpulet är
 borta.

* Temperaturstyrd varvtalsreglering av fläktarna i datorhallen, en ny
 inblåsningsfläkt och luftfördelningsstrumpor som gör
 temperaturförhållandena jämnare för vår maskinpark.


Hämtresa till Digital
=====================

En mindre hämtresa har gjort till Digital i Stockholm där ett diskrack
med RA90-diskar hämtades. En äldre VAX följde också med på flaket. De
diskar som går igång kommer troligtvis att användas till FTP-VAX:en


Arkivering av gamla Lystring
============================

Alla gamla Lystring arkiveras. Radera därför gärna dina Lystring när
du har läst dem för att på så sätt spara plats på Lysators filsystem.

Dels finns alla på Lysators filsystem:

/usr/local/lystring/arkiv/*

Dessutom är merparten av de gamla även HTML-fierade, och finns
åtkomliga via Lysators WWW-server:

http://www.lysator.liu.se/lystring

Om du är ny medlem kan du titta där vad som hänt det senaste året (om
än med vissa tidsluckor)