Lystring Number 13, 1995-12-15

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 13, 15 december 1995.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

    Innehåll:
     - Lysators Rydspul
     - Garb
     - Newsy - newsservern
     - Maskinparken
     - Kodlåset på Q-huset

Lysators Rydspul
================

Lysators Rydspul öppnade idag, fredagen den 15 december. I pulet, som
är beläget överst på Rydsvägen 260, finns för närvarande 6 stycken Sun
Sparcstation 1 med 16MB Ram, 19"-skärmar samt lokal disk för samtliga
maskiner. En laserskrivare finns också på plats, men är i skrivande
stund inte fullt konfigurerad.

För att komma in i lokalen loggar man in med sitt ordinarie användarid
och lösenord på terminalen som är placerad utanför.

Ansvarig för Lysators Rydspul är Morgan Nilsson <morgan@lysator.liu.se>


Garb -- Lysators tidning
========================

Tillförordnad Bug (redaktör för Lysators tidning Garb) är tills vidare
Linus Tolke <linus@lysator.liu.se>.

Manusstop för nästa nummer är 15 januari 1995.

Skicka dina bidrag till bug@lysator.liu.se. Om du har stora artiklar
så hör av dig omedelbart med en uppskattning av antalet sidor och andra
detaljer du vill ha diskuterat.

    /Linus


Newsy -- newsservern
====================

För närvarande tar vår newsserver newsy emot drygt 450MB inlägg per
dygn, vilket motsvarar drygt 40kbit/s, dygnet runt, året runt.


Maskinparken
============

Inga större förändringar har skett sedan senaste Lystring. Dock har
föreningen i sin ägo två stycken Vax 6000 med dubbla processorer och
192MB Ram vardera, vilka vi hoppas snart ska kunna tas i drift
körandes en någorlunda aktuell version av Ultrix. En av dessa kommer
att tjänstgöra som föreningens nya ftp-server.


Q-husets kodlås
===============

Admittansen har satt upp ett kodlås vid Q-husets ytterdörr så att
Admittansen's medlemmar ska kunna ta sig in. Natuligtvis vill vi
erbjuda Q-husets övriga medlemmar att ta del av dess fördelar och har
därför satt upp ett mailalias där man kan registrera sitt kort som
dörröppnare. Om du tycker att du skulle ha nytta av att kunna öppna
Q's dörr dygnet runt så kan mer information finnas på 

http://www.lysator.liu.se/admittansen/kodlås.html