Lystring Number 10, 1995-05-01

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - Nyhetsblad för föreningen Lysator
Nummer 10, 1 maj 1995

Innehåll i nummer 10

----------------------------------------------------------
Red. för detta nummer: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
--"--  nästa nummer: David Hedbor <neotron@lysator.liu.se>
Email till red.: lystring@lysator.liu.se
Gamla nummer: /usr/local/lystring/arkiv/
     WWW: http://www.lysator.liu.se/lystring/
------------------------------------------------------------

 o Nya förtroendevalda
 o Ny dator (1)
 o Flytt i Q-Huset
 o WWW-servern flyttar
 o Ny dator (2)
 o Mera Solaris 
 o Ny Proxy på RydNet
 o Bra Maskiner(tm)
 o Gamla Lystring på WWW

Nya förtroendevalda
===================

Lysator genomförde planenligt vårmöte förra tisdagen. Vid detta valdes
ett antal personer till den nya styrelsen som tillträder den 1 augusti
i år.

 * Ordförande	: Erik Persson <erik_p@lysator.liu.se>
 * Sekreterare : Peter Söderlind <heed@lysator.liu.se>
 * Kassör   : Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
 * Ledamot   : Magnus Nilsson <mange@lysator.liu.se>
 * Ledamot   : Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
 * Ledamot   : David Hedbor <neotron@lysator.liu.se>
 * Ledamot   : Marcus Comstedt <marcus@lysator.liu.se>

Dessutom tillsattes ett antal andra poster

 * Revisor	 : Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
 * Revisor	 : Daniel Högkvist <danielh@lysator.liu.se>
 * RydNet-ekonom : Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
 * Valberedning : Örjan Rosenblom <orjan@lysator.liu.se>
 * Valberedning : Lars Willför <willfor@lysator.liu.se>
 * Inspektor   : Tord-Jöran Hallberg 

Ett utförligare referat från vårmötet kommer att anslås bland annat i
vår WWW-server. Exakt var kommer att anges i en kommande Lystring.

Ny Dator (1)
============

Lysator har numera en VAX 6330 med 128MB Ram, vilken hämtades med
bravur av Jens Larsson och Erik Persson från Göteborg. Datorn är ännu
inte i drift, och har ej namngivits.


Flytt i Q-huset
===============

Föreningen Ctrl-C har bytt lokal, och befinner sig numera i det område
som tidigare utgjordes av Q-Husets fikarum. Fikarummet befinner sig
där Ctrl-C tidigare huserade.


WWW-Servern flyttar
===================

Lysators WWW-server körs numera på datorn tiny


Ny Dator (2)
============

Lysator har numera en IBM-dator, närmare bestämt en IBM RS 6000 320, i
drift. Prova IBMs Unix AIX genom att telnet:a till
ibrahim.lysator.liu.se 


Mera Solaris
============

Uppgraderingen av våra Sun4/Sparc-datorer börjar bli klar. Numera körs
den senaste versionen av Suns operativsystem även på datorn
Lysator. Bytet medförde viss oundvikliga driftsstörningar natten
mellan lördag och söndag, men driften bör nu vara fullständigt
normaliserad. 

Solaris 2.5 kommer snart...


Ny Proxy på RydNet
==================

För de som kör www och ftp via Netscape, NCSA Mosaic eller någon annan
WWW_klient finns numera en cachande proxy uppsatt på winona. Sätt
proxyn till proxy.rydnet.lysator.liu.se:80 så bör det
fungera. Kontakta Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se> om du undrar
något.


Bra Maskiner(tm)
================

Eftersom tiny numera kör Lysators populära WWW-server kan det vara på
sin plats att rekommendera andra datorer att köra sina Netscape och
emacs på. Sådana datorer är exempelvis: 
 
 * kalle
 * karolina
 * kerstin
 * knut

eller någon av de andra som nämndes i förra Lystring.


Gamla Lystring
==============

Gamla nummer av Lystring finns att beskåda på WWW:

http://www.lysator.liu.se/lystring/

Läs dem gärna där istället för att spara på breven i era brevlådor.