Lystring Number 0, 1994-10-21

[Byt till svensk text]

List of all Lystring issues. Lystring is published in Swedish only.


Lystring - medlemsblad för datorföreningen Lysator
==================================================

Innehåll i nr 0:

 - Diskstrul
 - Lystring, Lysators nya medlemsblad
 - Lysistrate
 - Ny disk
 - Kort referat av Lysators höstmöte 1994
 - Uttalande från vår nya hedersmedlem, Sture Alexandersson
 - Statistik om mail


Diskstrul
=========

Under torsdagen råkade den diskcontrollern som skötte /users5-disken
gå sönder. Detta medförde att alla användare som hade sitt
hembibliotek där fick I/O-error istället för sina filer. Systemet togs
ner under några timmar för att åtgärda felet, och under själva
felsökningen påverkades också /users4-disken. Som tur var försvann
(nog) inga filer, och allt verkar nu (22.40) ha återgott till det
normala. Vissa maskiner kanske inte har fattat att diskarna fungerar,
i så fall är det bäst att köra någon annanstans i väntan på en reboot
av maskinen i fråga.


Om Lystring, Lysators nya medlemsblad
=====================================

Lystring --- nytt nyhetsblad för Lysator

Nyhetsbladet Lystring är avsett att vara en kanal för information om
Lysator och våra datorsystem, till exempel systemupp(ner?)graderingar,
nyinstallerade program och planerade våffelkvällar. Redaktionens
målsättning är att ge ut ett nummer natten mellan torsdag och fredag
varannan vecka.

Lystring distribueras via email till samtliga Lysators medlemar, plus
några till. Om du fått detta nummer, och av någon anledning _inte_
vill få Lystring i fortsättningen, hör av dig till redaktionen. Samma
sak gäller om du känner någon som skulle vilja ha Lystring, men som
inte fick detta nummer.

Redaktionen består för närvarande av Mattias Wingstedt, Ture Pålsson,
Johan Magnusson, Pontus Hagland, Per Hedbor och David Hedbor, och
kan nås med email till lystring@lysator.liu.se eller med ett brev
till "Lystring redax" i LysKOM.


Lysistrate
==========

Tisdagen den 11 oktober utökades Lysators maskinpark med en donation 
från Sun Microsystems i form av en Sun 4/390 som fick namnet
Lysistrate. Datorn kom med kringutrustning i form av 32 MB Ram samt
1GB disk och tjänstgör främst som CPU-server. Lysistrate är en av de
datorer som lämpar sig bäst för tunga jobb.


Ny disk 
=======

Den trängsel som har rådit på användardiskarna har (tillfälligt?)
botats genom att en femte disk på cirka 800 MB har allokerats till
användarbibliotek. Disken kommer från Göteborgs Universitet, och
hämtades av Jones Desougi och Peter Eriksson.


Kort referat av Lysators höstmöte 1994
=====================================

Lysators höstmöte gick av stapeln i tisdags, klockan 19. Det var gott
förberett med många motioner. I första halvlek fick styrelsens
ansvarsfrihet, efter viss kritik av halva revisorsstyrkan (den andra
hälften var i Tyskland). Det beslutades att RydNet skulle få en egen
ekonomiansvarig och postgirokonto.

Därefter var det dags för motionerna. Jag redogör här i korthet för de
som bifölls:
 - Ett periodiskt elektroniskt medlemsblad ska startas.
 - Sture Alexandersson blev vald till hedersmedlem, för att han under
sitt idoga propangerande för IT har väckts folks medvetande (och gjort
dem positiva) om Lysator.
 - Styrelsen ska samanställa Lysators stadgar senast 941118 och
publicera dessa på papper och i WWW. 
 - Styrelsen fick i uppdrag att införskaffa ett eller flera
modemabonemang, samt uppgradera modempoolen till minst 14400 V32".
 - Styrelsen fick i uppdrag att införskaffa en ny, väl fungerande
backupbandspelare för att ersätta Lysators nuvarande icke-fungerande
DAT-bandare. 
 - En första läsning av en stadgeändring bifölls, att ändra "Styrelsen
tillträder den 1 augusti." till "Styrelsen tillträder vid
verksamhetsårets början.". Den måste bifallas även vid nästa
föreningsmöte för att stadgan ska ändras.

Efter motionerna följde rapporter från Lysators drifts- och
projektgrupper. Mest anvärkningsvärt var  den om RydNet, där det
berättades om att RydNet fått 700 kSEK av av universitetet för att
primärt gräva ner en optofiber till Ryd samt sekundärt spendera det
som blir över på ytterliggare nätutbyggnad i Ryd. Magnus Redin och
Kjell Enblom hoppades att pengarna skulle räcka till dragning av
åsksäker optofiber även inom Ryd.

Efter rapporterna valdes lite nya drift- och
projektgruppsansvariga. Nämligen:
 - Unixsystemet: Jones Desougi
 - Rydnet: Kjell Enblom, projektansvarig
	   Niels Möller, ekonomiansvarig
 - Lys32: Henrik Grubbström
 - SvenskMud: Linus Tolke
 - LysKOM: Per Cederqvist
 - WWW: Per Hedbor
 - NannyMud: Mats Persson
 - Gopher: Tommy Persson
 - Bug: Marie Högberg
 - Elektroniskt medlemsblad: Mattias Wingstedt

Sen var det bara punkten övriga frågor kvar, vilken gick ovanligt
snabbt. Det snackades lite om Världsmudskonferenser och budgetars
varande samt beslutades att Lysator skulle bli medlemsorganisation i
Radio Ryd och att Linus Tolke valdes till ansvarige utgivare för våra
eventuella radioprogram. Det visade sig att det hela mest var en
taktisk fint för att Radio Ryd skulle bli så stora som möjligt på
papper.


Kort uttalande från vår hedersmedlem, Sture Alexandersson
=========================================================

Kära Lysiter!  Det är mycket inspirerande för det fortsatta
IT-arbetet att kunna räkna sig till Lysiterna.  Ni är för mig en
lyskraft för det nya, spännande och utmanande IT-samhället. I allt Ni
gör ser Ni först och främst lösningarna. Ni är resultatinriktade. Ni
är mera Solving based än Problem Based. Detta är en oerhört stor
tillgång för framgång i synnerhet då resurserna visar depressiva
tendeser och kan hindra viktig utveckling. Det är lätt för mig att
hämta stöd hos Er då Ni visar upp påtagliga resultat som dessutom är
vida känt och omtalat. Tack för medlemsskapet och mitt stöd kommer Ni
alltid att kunna påräkna så långt min förmåga räcker.  

mvh Sture Alexandersson


Statistik om mail
=================

I förra veckan sändes det 58753 brev från mailsystemet (till lokala
mailboxar eller remote mailsystem). Dvs, ca 5 brev/minuten, dygnet
runt, hela veckan. 

Totala antalet bytes som togs emot av mailsystemet var: 109960829,
dvs ca 104MB. Antalet mottagna brev var 11550. Vilket blir 9520.42 bytes/brev.

Loggfilen (lysator:/var/log/syslog.0) är på ca 17MB.Robin för detta nummer var Mattias Wingstedt (wing@lysator.liu.se),
robin för nästa nummer är Per Hedbor (cardeci@lysator.liu.se).