SYSTAT nummer 6, 1993-02-05

[Switch to English text]

Lista över alla SYSTAT-utgåvor.


SYSTAT skrevs innan Latin 1-kodningen av svenska tecken slog igenom. De innehåller därför "måsvingar" istället för svenska tecken. Du kan välja att se SYSTAT konverterat till Latin 1.


	SYSTAT			nummer 6		1993-02-05

	SYSTAT {r ett m}natligt nyhetsorgan f|r 
	universitetsdatorf|reningen Lysator vid Link|pings universitet.

	LEDARE

	Men f|rst lite *REKLAM*
	*!*!*!*!*!*!*
	LYSATOR FIRAR SITT 20 ]RS JUBILEUM 1993-03-29!
	FIKA OCH [T GRATIS LYSATORBAKELSER!
	KOM P] DE INTRESSANTA F\REL[SNINGARNA!
	ANM[L DIG GENAST TILL KV[LLENS STORA BANKETT!
	Email till wing@lysator.liu.se 
	*!*!*!*!*!*!*

	Nu har jag gjort det, missat ett nummer.
	Men skadan {r inte s} stor, det h{r {r mest ett
	referensverk f|r v}ra kontakter eftersom mina medlysiter
	{r lite sl|a med att anm{la vad de pysslar med.
	Jag har dock ett par f|reningsnyheter, ordf|randen har
	avg}tt efter att drabbats av akut tidsbrist pga ett
	heltidsjobb. Avg}ngen vart snabb och lite kaotisk d} han
	fick sitt konto avst{ngt pga icke inbetald medlemsavgift
	och avgick i vredesmod. Nu {r situationen l{tt f|rvirrad,
	vad jag h|rt s} kommer styrelsen att utlysa ett extra
	medlemsm|te eller hanka sig fram till det ordinarie v}rm|tet
	men inget {r best{mt.
	Sedan har vi en del nya donationer och lite sm{rre
	f|r{ndringar i maskinparken, den viktigaste {r att vi
	har uppgraderat OSen p} v}ra sunmaskiner.

					/Redin


	Status:
 
	Q-Huset
	Vi kommer att f} huset upps{krat fr}n 35A till 50A.
	Om AFAS ger oss ett bra pris s} kommer vi att k|pa st{dning.
	Pinsamt nog s} har vi inte lyckats f} till en regelbunden
	st{dning p} egen hand. (desillusionerad)
	

	Lys-32
	Vi har f}tt en donation ifr}n motorola p} 5 stycken
	68020 kort med 4MB minne och ethernet.
	Projektet kommer att byggas upp runt dom korten.
	Just nu verkar det inte bli av att bygga n}gon h}rdvara.


	RydNet
	Vi f}r en liten datorhall p} 12m2 i ryd till n{tverkscentrum.
	Om allt g}r v{l s} b|rjar vi inreda n{sta vecka.


	Modemen
	013-115095 Allt lugnt.

	
	SUN
		Sedan f|rra systat har alla sunmaskiner p}
		Lysator f}tt nya operativsystem: SunOS 4.1.3 p}
		Sun-4-maskinerna f|rutom Konrad som f}tt
		Solaris 2.1 och 4.1.1_U1 p} Sun-3.
	Lysator 4/380 i drift.
	Bodil	4/280 i drift.
	Konrad SS 1+ i drift, k|r SUN OS 5.1 Solaris 2.1 .
	Mauritz 4/110 i drift, k|r lyskomservern.
	Hennes	4/110 op}litlig, under reparation.
	Kajsa	3/280 i drift, k|r nannymud.
	Varg	3/280 i drift.
	Robert	3/80 i drift.
	Robin	3/80 i drift.
	Ruben	3/80 i drift.
	Rudolf 3/80 i drift.
	Rune	3/80 i drift.
	Tistel 3/60 i drift.
	Maskros 3/60 i drift.
	Emilia 2/120 i drift.
	Eufemia	2/120 i drift, anv{nds enbart som X-terminal.

	Dell
	Dell	433TE i drift, k|r Linux.

	Apollo domain
	Amalia	DN660 Funkar, v{ntar p} el.
	Anna	DN560 Funkar, v{ntar p} el.
	Alma	DN550 N{tet kr}nglar, v{ntar p} el.
	Alla	DN300 nere, ok{nd anledning.


	HP/UX
	Sven	9000/300 Funkar s} n{r som p} sk{rmen.
		5 HP 7935 diskar {r just nu anslutna.

	PYRAMID
	Quetzalcoatl 90x i drift.


	Sequent
	Nanny	Sequent Balance 8000 i drift, k|r newsdatabasen.

	
	VAX
	Seved	11/750 funkar men v{ntar p} unix s} den kan k|ras.
	Sigvid 11/750 funkar men v{ntar p} unix s} den kan k|ras.


	ABC 1600
	Ingrid	Funkar men sk{rmen b|rjar bli utsliten.

	Mail	Mailsystemet p} Lysator {r uppgraderat till
		sendmail v.6.12 (en alfa-release {n s} l{nge, men
		har en del intressanta nyheter j{mf|rt med v.5).
		Det har ocks} byggts in support f|r RFC-1413 ,
		Ident-protokollet.
		(Red: Ett stort tack till Pell f|r insatsen! )


	LysKOM	Just nu k|r servern version 1.3.1
		Senaste version av elispklienten {r: 0.34.6
		Semaste version av TTYklienten {r: L 0.08
		TTY klienten b|rjar bli anv{ndbar.
		Perlklienten och X-klienten {r {nnu inte anv{ndbara.


	Gophern Allt fungerar v{l och nya rubriker l{ggs upp
		kontinuerligt. Nu finns {ven lysators stora
		SF-arkiv under gopher.
	


	Tj{nster vi tillhandah}ller som du kan prova


	LysKOM		Telnet varg.lysator.liu.se och logga
			in som lyskom. Du kan sedan v{lja emellan
			TTY och emacsklienten. Om det g}r l}ngsamt
			kan du h{mta en egen klient med FTP ifr}n
			ftp.lysator.liu.se


	Anonym FTP	ftp ftp.lysator.liu.se, d{r finns bland annat
			alltid senaste versionen av Linux SLS-distribution
			och k{rna.

	Ftpserv		Skicka ett brev till ftpserv@lysator.liu.se
			med en brevkropp inneh}llandes:
			HELP
			QUIT

			S} f}r du mer information. Med Ftpserv kan man
			accessa alla filer som finns i Lysators FTP-area
			via Email.

	Gopher		H{mta en klient fr}n ftp.lysator.liu.se
			/pub/gopher med anonym FTP och provk|r.

	Fanservern	Finns inte {n som ett samlat projekt.
			Men vi har samlat mycket SF-information
			under Gopher.

	Svenskmud	telnet lysator.liu.se 2043
			telnet svmud.lysator.liu.se 2043

	Nannymud	telnet mud.lysator.liu.se 2000	KALENDARIUM
	
	Lysator fyller 20 }r 1993-03-29
	P} eftermiddagen bjuder lysator p} fika med lysatorbakelser
	och intressanta f|rel{sningar.
	P} kv{llen 19.00 h}ller vi bankett med trer{tters middag
	i herrg}rn. Du kan redan nu anm{la dig till banketten genom
	att betala 250:- till pg 88 56 69 - 2 och skriva 20 }rsjubileum
	p} blanketten. (Om vi f|r |verteckning p} banketten s} betalar
	vi tillbaka pengarna, om du vill kolla hur m}nga platser det
	finns kvar s} kan du skicka email till wing@lysator.liu.se . )


	Aronsson h}ller unixkurs alla tisdagar 19.00 .
	Veckans tema och kursplats finns anslaget i Q-huset.	NYA PROJEKT
	
	Peter Eriksson  <pen@lysator.liu.se>
	Jobbar med Pident-servern
	IDENT-protokollets RFC har nu sl{ppts och har nummer 1413.
	Dock sker viss vidareutveckling av Pidentd och Libident
	fortfarande.
               
	P{r Emanuelsson <pell@lysator.liu.se>
	Har avslutat prestandam{tningarna av PPP protokollet.
	Resultatet kommer i n{sta GARB.

	Det {r v{lkommet med flera redovisningar av vad ni pysslar med.
    
		

	MEDLEMMAR MED AKTIVA KONTON

	353 stycken.
	
	
	
	NYA DONATIONER

	Sun har donerat en Sparcserver 4/280 som f}tt namnet Bodil.

	Vi kommer att f} en Sequent Balance 8000 ifr}n ett skotskt
	universitet. Den kommer troligtvis att kallas Fanny.
	Som extra finess har Fanny tv} SCED kort s} vi kan anv{nda
	ett i Nanny och {ntligen uppgradera Os:et.

	Signum Support AB har donerat en upps{ttning tryckta GNU-manualer.
 

	ADRESSER

	LYSATOR c/o ISY
	Universitetet
	581 83 LINK\PING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	lysator@lysator.liu.se	N}r styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	N{r du har fr}gor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r SYSTAT.
	bug@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r GARB!
	STYRELSE & SYSTEMANSVARIGA
	
	Ordf|rande	Vakant

	Kass|r		Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
						013-260976
	Sekreterare	Thomas Bellman		<Bellman@Lysator.LiU.Se>
						013-177780
	Ledamot		David Byers		<byers@lysator.liu.se>
						013-177278
	Ledamot		Thomas Padron- McCarthy	<padrone@lysator.liu.se>
			013-282677 (arbetet)	013-174243 (hem)
	Ledamot		Mats Persson		<matpe@ida.liu.se>
						013-176856
	Ledamot		Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174	SUN		Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
						013-177780
	Dell		Mattias Olofsson	<mattias@lysator.liu.se>
						013-260820
	VAX		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Pyramid		Fredrik Hubinette	<albert_e@lysator.liu.se>

	Nanny		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Apollo		Martin Gauffin		<moment@lysator.liu.se>
						013-175913
	Sven		Nils Olof Paulsson	<noppe@lysator.liu.se>
						013-260553
	Ingrid		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	Rydnet		Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
			Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
						013-172887
	Q-huset Hustomte
			
	Q-huset	Snickeri & el
			Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	GARB		Leif Stensson		<leif@lysator.liu.se>

	SYSTAT		Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	LysKOM		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	NannyMUD	Mats Persson		<matpe@lysator.liu.se>
						013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke		<linus@lysator.liu.se>
						013-260153
	Regenesis	Bram Stolk		<bram@lysator.liu.se>