SYSTAT nummer 4, 1992-11-02

[Switch to English text]

Lista över alla SYSTAT-utgåvor.


SYSTAT skrevs innan Latin 1-kodningen av svenska tecken slog igenom. De innehåller därför "måsvingar" istället för svenska tecken. Du kan välja att se SYSTAT konverterat till Latin 1.


	SYSTAT			nummer 4		1992-11-02

	SYSTAT {r ett m}natligt nyhetsorgan f|r 
	universitetsdatorf|reningen Lysator p} Link|pings universitet.

	LEDARE
	Det {r genomg}ende f|r ledaren att redakt|ren {r tr|tt
	men den h{r g}ngen s} {r det pga f|r mycket arbete.
	Men nu har jag som synes f}tt tid att skriva n{sta SYSTAT.
	Lite seri|sare urs{kter {r att jag har v{ntat lite p} att 
	det skulle bli klart att vi f}r en Pyramid. Nu {r den h{r
	och jag misst{nker att v}ran lasta-inte-ner-min-maskin-med-rlogin
	maffia har valt namnet Quetzalcoatl som ingen kan stava till.
	Sist i numret s} finns lysators bokslut som inte hann bli klart
	till h|stm|tet. H|stm|tet bad mig om att f} ta med det i
	SYSTAT, det f}r bli med men jag tror det {r en eng}ngsh{ndelse.

					/Redin


	Status:
 
	Q-Huset
	Alla tre kylaggregaten fungerar nu efter motorbyten och
	renbl}sning av kompressor. Tyv{rr {r bara ett i drift pga
	str|mbrist. Bristen p} str|m {r akut n{r vi k|r alla
	maskiner ifr}n den gamla lokalen plus C-c Vaxen s} drar
	vi 39,32,40 A genom 35 A s{kringarna som g}r ca en g}ng i 
	veckan. Om allt g}r v{l s} har vi 50A s{kringar till n{sta SYSTAT.
	Det finns planer p} att instalera ett fl{ktsystem f|r att
	f|rdela datorv{rmen i huset s} vi inte beh|ver elv{rmen.
	P} det viset s} kommer vi att spara mycket str|m n{r
	kylan s{tter in.
	

	Lys-32 (hacka f|r 10 000:- !)
	Inget har h{nt, suck.
	Du f}r g{rna engagera dig om du {r intresserad av parallell
	h}rdvara.


	Rydnet
	Mycket v{sen men lite riktiga nyheter.
	Vi diskuter nu med ett par f|retag som {r intreserade av att
	st|dja projektet med bryggor och kommunikationsl{nk.

	Modemen
	013-115095 Allt lugnt.


	Tj{nster vi tillhandah}ller som du kan prova

	LysKOM		Telnet mauritz.lysator.liu.se och logga
			in som lyskom. Om det g}r l}ngsamt kan
			du h{mta en egen klient med FTP ifr}n
			ftp.lysator.liu.se

	Gopher		H{mta en klient ifr}n ftp.lysator.liu.se
			/pub/gopher med anonym FTP och provk|r.

	Fanservern	Finns inte {n som ett samlat projekt.
			En del av materialet kan h{mtas med
			annonym FTP ifr}n ftp.lysator.liu.se
			/pub/sf-texts

	Svenskmud	telnet lysator.liu.se 2043
			telnet svmud.lysator.liu.se

	Nannymud	telnet lysator.liu.se 2000
			telnet mud.lysator.liu.se

	PYRAMID
	Quetzalquatl 90x i drift men alla konton {r {nnu inte
			 upplagda p} den.
	
	SUN
	Lysator 4/380 i drift.
	hennes	4/110 V{ntar p} reservdelar.
	mauritz 4/110 i drift.
	robert	3/80 i drift.
	robin	3/80 i drift.
	ruben	3/80 i drift.
	rudolf 3/80 i drift.
	rune	3/80 nere, saknar transceiver.
	tistel 3/60 i drift.
	maskros 3/60 i drift.
	eulalia 2/120 nere, saknar RAM och transceiver.
	eufemia	2/120 nere.

	Apollo domain
	Amalia	DN660 Funkar, v{ntar p} el.
	Anna	DN560 Funkar, v{ntar p} el.
	Alma	DN550 N{tet kr}nglar, v{ntar p} el.
	Alla	DN300 nere, ok{nd anledning.

	HP/UX
	Sven	9000/300 Funkar s} n{r som p} sk{rmen.
		5 HP 7935 diskar {r just nu anslutna.

	Sequent
	Nanny	Sequent Balance 8000 [r skakig, g}r ner ibland
		men vi tror att vi snart kan f} tag i ett nytt
		SCED kort vilket skulle l|sa problemen.
		En mindre disk har krashat s} Gopher har
		kr}nglat under m}naden.

	ABC 1600
	Ingrid	Funkar men sk{rmen b|rjar bli utsliten.
		[r nerplockad pga platsbrist.

	LysKOM	Just nu k|r servern version 1.2.6
		Senaste version av elispklienten {r: 0.34.6
		TTYklienten {r fortfarande pre-alfa MEN nu
		hackar ett par lysiter p} den.
		Det finns {ven en rydiment{r nyhackad Pearl klient.
		Om du vill testk|ra s} logga in som lyskom p}
		lysator.liu.se


	KALENDARIUM
	
	Troligen genomf|r Lysator en gemensam resa till Unixm{ssan
	den 12e november.


	NYA PROJEKT
	
	Det verkar inte g} att f} folk att anm{la vad de jobbar p}
	s} denna m}nad blir det h{r ett tomt stycke.
	

	MEDLEMMAR MED AKTIVA KONTON

	314 stycken, nytt rekord.
	
	

	
	NYA DONATIONER

	Vi har f}tt en 300 Mb SCSI disk fr}n Olivetti som byttes emot
	en 90x Pyramid!	Pyramiden fick vi av Thomas Tornblom.
	Vi har nu {nnu en rolig Unix och vi kommer att f} 
	mjukvarusupport av Olivetti. Heder }t Thomas och Olivetti!
	Pyramiden fick namnet Quetzalcoatl och har 8 Mb minne och
	2 * 430 MB disk.
	
 
	ADRESSER

	LYSATOR c/o ISY
	Universitetet
	581 83 LINK\PING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	lysator@lysator.liu.se	N}r styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	N{r du har fr}gor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r SYSTAT.
	bug@lysator.liu.se	N}r redakt|ren f|r GARB!




	STYRELSE & SYSTEMANSVARIGA
	
	Ordf|rande	Calle Dybedahl		<calle@lysator.liu.se>
						013-211751
	Kass|r		Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
						013-178957
	Sekreterare	Thomas Bellman		<Bellman@Lysator.LiU.Se>
						013-177780
	Ledamot		David Byers		<byers@lysator.liu.se>
						013-177278
	Ledamot		Thomas Padrone McCarthy	<padrone@lysator.liu.se>
			013-282677 (arbetet)	013-174243 (hem)
	Ledamot		Mats Persson		<matpe@ida.liu.se>
						013-176856
	Ledamot		Jens Larsson		<jens@lysator.liu.se>
						013-178174



	SUN		Bj|rn Bergsten		<bjorn@lysator.liu.se>

	Nanny		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Apollo		Martin Gauffin		<moment@lysator.liu.se>
						013-175913
	Sven		Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
						013-136039
	Ingrid		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	Rydnet		Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
			Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
						013-172887
	Q-huset		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
			Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	GARB		Leif Stensson		<leif@lysator.liu.se>

	SYSTAT		Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
						013-260046, 0120-13706
	LysKOM		Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
						013-260917
	NannyMUD	Mats Persson		<matpe@lysator.liu.se>
						013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke		<linus@lysator.liu.se>
						013-260153
	Regenesis	Bram Stolk		<bram@lysator.liu.se>


	
	BOKSLUT

	Bokslut f|r Lysator, budget}ret 1991-1992.

	Ing}ende balans per 1991-07-31
	------------------------------
 
	Kassa		   0.00	Eget kapital	36 161.56
	Postgiro	 1 226.47
	Girokapital	29 680.09
	LysDricka	 3 591.00
	Klisterm{rken  1 664.00
	-------------------------
	Summa		36 161.56

	Vinst/F|rlustr{kning
	--------------------

	Administration		  417.80	LysDricka	  3 776.00
	Drift & Omkostnader	 5 163.70	F|rs{lningsbuf	  1 339.00
	Kapitalvaror		16 292.00	Medlemsavg.	  26 532.00
	Fritt styrelsen		  736.00	F|rs{lning	    50.00
	Q-huset			 9 574.60	Donationer, bidrag 1 240.00
	PR-kontot		 2 202.00	R{ntor		  2 028.96
	Eget kapital (vinst)	  579.86	----------------------------
	---------------------------------	Summa		  34 965.96
	Summa			34 965.96

	Utg}ende balans per 1992-07-31
	------------------------------
	
	Kassa		   0.00	RydNet			414.00
	Postgiro	  36.69	Kortfristiga skulder 5 273.00
	Girokapital	54 155.73	Lys-32		   12 898.00
	Klisterm{rken	 1 134.00	Eget kapital 	   36 741.42
	-------------------------	------------------------------
	Summa		55 326.42	Summa		   55 326.42

	Kommentarer: [nnu en g}ng har Lysator misslyckats med att g} med
	f|rlust, {ven om vinsten bara blev 579.86 kronor det h{r }ret. De
	kortfristiga skulderna best}r till st|rsta delen av en r{kning fr}n
	televerket som betalades strax efter budget}rets utg}ng.

	Bokslut f|r LysDricka, budget}ret 1991-1992.

	Ing}ende balans per 1991-07-31
	------------------------------
	Kassa		3 591.00	Eget kapital	3 591.00

	Vinst/F|rlustr{kning
	--------------------

	Dagab		    24 568.00	Automatint{kter	33 477.40
	Drift	  		 285.00	Eget kapital	 3 591.00
	Svinn	 		4 848.40	-------------------------
	\verf|rt till Lysator	7 367.00	Summa		37 068.40
	--------------------------------
	Summa		    37 068.40

	Utg}ende balans per 1992-07-31
	------------------------------

	Kassa		0.00		Eget kapital	0.00

	Kommentar: Posten svinn p} n{stan 5000 kronor {r inte s} illa som det
	ser ut. Det {r troligtvis en eller tv} borttappade fakturor fr}n Dagab
	som d|ljer sig bakom posten. Under }ret har vi k|pt 223 flak l{sk, men
	int{kterna fr}n automaten motsvarar 279 flak!

	Bokslut f|r RydNet, budget}ret 1991-1992.

	Ing}ende balans per 1991-07-31
	------------------------------
	Kassa		0		Eget kapital	0

	Vinst/F|rlustr{kning
	--------------------
	H}rdvara	23 099.30	Anslutningsavgifter	12 000.00
	\vrigt		  60.00	Kapital (f|rlust)	11 159.30
	-------------------------	---------------------------------
	Summa		23 159.30	Summa			23 159.30

	Utg}ende balans per 1992-07-31
	------------------------------
	Debet Lysator	  414.00	L}n fr}n Redin	   8 624.30
	Underskott	11 159.30	Kortfristiga skulder 2 949.00
	-------------------------    ------------------------------
	Summa		11 573.30	Summa		   11 573.30

	Bokslut f|r Lys-32, budget}ret 1991-1992.

	Ing}ende balans per 1991-07-31
	------------------------------
	Kassa		0		Eget kapital		0

	Vinst/F|rlustr{kning
	--------------------
	H}rdvara	2 077.00	Bidrag		15 000.00
	Administration	  25.00
	Eget kapital  12 898.00
	------------------------
	Summa	    15 000.00

	Utg}ende balans per 1992-07-31
	------------------------------
	Debet Lysator	12 898.00	Eget kapital	12 898.00