SYSTAT nummer 1, 1992-07-20

[Switch to English text]

Lista över alla SYSTAT-utgåvor.


SYSTAT skrevs innan Latin 1-kodningen av svenska tecken slog igenom. De innehåller därför "måsvingar" istället för svenska tecken. Du kan välja att se SYSTAT konverterat till Latin 1.


	SYSTAT			nummer 1		1992-07-20

	SYSTAT {r ett m}ntaligt nyhetsorgan f|r 
	universitetsdatorf|reningen Lysator p} Link|pings universitet.

	LEDARE
	V{lkommen till det f|rsta numret av SYSTAT. Ambitionen med
	detta nyhetsblad {r att varje m}nad ge Lysators status.
	Korta notiser med maskinstatus, kommande aktiviteter, nya
	medlemmar, nya donationer och andra h{ndelser.
	De l}nga artiklarna }terfinns i GARB som normalt utkommer
	4 g}nger per }r. Jag hoppas kunna distribuera SYSTAT till
	gamla medlemmar, v{lg|rare p} olika f|retag och personer
	med anknytning till universitetsdatorv{rlden. Jag vill om
	m|jligt skicka SYSTAT som elektronisk post f|r att h}lla nere
	kostnadera s} skicka ett email om du har email men f}r SYSTAT
	med pappersbrev. S{nd omedelbart mail till systat@lysator.liu.se
	om du vill {ndra utskickningsform eller om du har
	kommentarer och notiser till SYSTAT.
	V{l m|tt!	
			/Magnus Redin

	Status:

	Q-Huset
	Hela det nya huset (130 m2) {r klart s} n{r som p} f|nstren
	som skall m}las, kylan, markiser och n}gra ventiler.
	Invigningen {r ber{knad till b|rjan av september, rektorn
	och SUNs svenska VD har accepterat inbjudan att inviga qhuset
	men kan ej n}s under semestern f|r att best{mma l{mpligt datum.

	Rydnet
	\ver 1200 m kabel {r dragen och provdrift mellan 3 maskiner
	har p}b|rjats. (En eloge till Kjell-e, noppe. \rjan och Jacob)
	Till h|sten r{knar vi med att ha 20 anv{ndare och nog med 
	h}rdvara f|r att enkelt kunna koppla in nya anv{ndare i 25% av 
	husen. Nu p}g}r projektering av optofiberkabeln fr}n Ryd till 
	Univeritetet. Om vi finner sponsorer kan den troligen l{ggas
	under v}ren.

	Modemen
	Televerket har flyttat telejacken till E-huset. Tre av modemen
	{r nu inkopplade till nanny och kan n}s p} 013-115095.
	Det fj{rde finns p} 013-122790.
	
	SUN
	Lysator 4/380 i drift, flyttas n{r vi har kyla.
	robert	3/80 nere, v{ntar p} att servern flyttas till Q-huset.
	robin	3/80 i drift.
	ruben	3/80 nere, v{ntar p} att servern flyttas till Q-huset.
	lage	3/80 nere, v{ntar p} att servern flyttas till Q-huset.
	lave	3/80 nere, v{ntar p} att servern flyttas till Q-huset.
	laila	3/60 nere, v{ntar p} att servern flyttas till Q-huset.
	leopold	3/60 nere,Skicka {ven artiklar till Garb! )
	eulalia 2/120 nere, v{ntar p} kyla i Q-huset.
	eufemia	2/120 nere, v{ntar p} kyla i Q-huset.

	(Vi kan inte f} ig}ng alla arbetsstationer f|ren
	vi har skaffat flera fungerande transievrar.)

	Apollo domain
	Amalia	DN660 Funkar, v{ntar p} kyla.
	Anna	DN560 Funkar, v{ntar p} kyla.
	Alma	DN550 N{tet kr}nglar, v{ntar p} kyla.
	Alla	DN300 nere, ok{nd anledning.

	HP/UX
	Sven	9000/300 Funkar s} n{r som p} sk{rmen, v{ntar p} kyla.

	Sequent
	Nanny	Sequent Ballance 8000 I drift.

	ABCnix
	Ingrid	ABC 1600 Funkar, v{ntar p} kyla.

	TOPS-20
	eLinor	DEC 2020 Nere, bussproblem samt ingen plats till
		diskarna i Q-huset, kommer sannolikat aldrig upp mer.

	FCPU	Datasaab FCPU Nere, ingen plats f|r hela maskinen i
		Q-huset och ingen som vill ta sig an den. Tv} rackar
		kan plockas ur maskinen om n}gon vill k|ra
		Paul Svenssons <paul@lysator.liu.se> forth och
		hacka mikrokod.

	LysKOM	Just nu k|r servern version 1.2.3
		Senaste version av elispklienten {r: 0.34.6
		TTYklienten {r fortfarande beta.
		Om du vill testk|ra s} logga in som lyskom p}
		lysator.liu.se


	KALENDARIUM

	SvenskMUD firar 1-}rsjubileum onsdagen den 29:e juli klockan 05:00
	Detta kommer givetvis att firas med en liten SvensMUDsammankomst.
	Detaljerna {r {nnu inte spikade. (K{lla: SvenskMUDs dagblad)

	GARB utkommer senast den 17:e augusti

	Datumet f|r invigningen av Q-huset spikas n{r Sven Erlander och
	Elis Nemes }terv{nder fr}n semestern. Troligen blir det i 
	b|rjan av september.


	NYA PROJEKT
	
	Fanservern, Lysators SF databas {r snart i drift. S} snart
	flera maskiner {r uppe skall en gopherserver till startas och
	M|hrmans arkiv l{ggas upp under den. M}nga andra Lysator
	och LSFF medlemmar har planer p} att l{gga upp material
	om en m}nad vet vi hur stor fart det tar.

	Mattias Wingsted har snart byggt Sveriges h{ftigaste kodl}s
	till Q-huset. 

	Det finns f|rslag p} att inf|ra ett seniormedlemskap f|r 
	gamla medlemmar. De skulle betala dubbla medlemsavgiften
	( 2 * 128:- ) och f} lite extra information med pappersbrev.
	En sp{nnande debatt om hur det skall skrivas in i stadgarna
	v{ntar p} h|stm|tet.
	

	NYA MEDLEMMAR	

	Den h{r punkten blir tom denna m}nad. Jag tror vi har f}tt 
	ett par nya medlemmar men jag orkar inte kolla. N{sta m}nad
	f}r jag automtiskt en lista p} nya anv{ndare.

	
	NYA DONATIONER

	En SUN 2/120 fr}n Telia research i Link|ping. 
	Kommer att anv{ndas som brygga till Rydnet.

	Tre kylaggregat p} ca 4 kw var fr}n Programatic som
	flyttar fr}n sina gamla lokaler i mj{rdevi.
	N{r de instaleras s} kan vi ta st|rre delen av 
	maskinparken i drift.

	2 st 2 km trummor med 24 fibers st}laremerad optofiberkabel
	och en 1 km trumma med inomhus optofiberkabel ifr}n
	Ericsson Cable. Nu har vi f|rhoppningar om en fast
	h|gkapacitetsf|rbindelse mellan rydnet och Q-huset.
	Nu s|ker vi de 148 000:- som kr{vs f|r att gr{va
	ner kabeln.


	ADRESSER

	LYSATOR C/O ISY
	Universitetet
	581 83 LINK\PING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	lysator@lysator.liu.se	N}r styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	N{r du har fr}gor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	N}r systat redakt|ren.
	garb@lysator.liu.se	Skicka {ven artiklar till garb!

	Styrelse & systemansvariga
	
	Ordf|rande	Calle Dybedahl	<calle@lysator.liu.se>
					013-173011
	Kass|r	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	Sekreterare	Thomas Hansson	<thomas@lysator.liu.se>
					013-261302
	Ledamot	Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
					013-178957
	Ledamot Kent Engstr|m		<kent@lysator.liu.se>
					013-151741
	Ledamot Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
					013-177780
	Ledamot Martin V. Howard	<howard@lysator.liu.se>
					013-261283

	SUN	Bj|rn Bergsten		<bjorn@lysator.liu.se>
	Nanny	Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
					013-136039
	Apollo	Martin Gauffain		<moment@lysator.liu.se>
					013-175913
	Sven	Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
					013-136039
	Ingrid	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	Rydnet	Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
		Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
					013-172887
	Q-huset	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
		Magnus redin		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
	GARB	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
		Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
					013-177780
	SYSTAT	Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
	LysKOM	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	NannyMUD	Mats Persson	<matpe@lysator.liu.se>
					013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke	<linus@lysator.liu.se>
					013-260153
	Regenesis	Bram Stolk	<bram@lysator.liu.se>

	(Till sist en uppmaning till alla lysiter: SPARA DISK!
	 eller tigg mer... )