Lystring nummer 7, 1995-03-14

[Switch to English text]

Lista över alla Lystring-utgåvor.


Lystring - medlemsblad för datorföreningen Lysator
==================================================

Innehåll i nr 7:

 - Datorhallen har städats
 - Konrad - Ny brevbärare
 - Tiny - vår nya arbetshäst
 - Mer SOlaris 2.4
 - Adjö NIS+, välkommen NIS
 - Medlemsrapport
 - Mera disk

Städning av datorhallen
========
Helgen den 25-26 februari gjordes den kanske största uppfräschningen
av Q-husets datorhall sedan inflyttningen 1992. För Lysators del
innebar detta att hela systemet (inklusive LysKOM, MUD och mail) låg
nere från lördag förmiddag till söndag kväll. Allt kablage rycktes
bort och sattes dit igen. Alla datorer fick nya platser. Den nuvarande
uppdelningen är att Lysator förfogar över 3 rader i datorhallen enligt
följande enkla skiss:

-------- TvillingPULen---------------- Dörr ---
Storebror                   BH 
Maxwell - Bodil - Birka            oy
                       kl
                  Konrad   l
Lysistrate - Diskrack - Diskrack - Lysator   a
                       |
                       ----| 
Ctrl-C/ANGELA                 |HK |
                        toa|
Vladimir     Lysita           |  |
Estragon - Varg - Godot - Konsoler      |---
-------------------------------------- Dörr ---

Detta innebär dessutom att astrid och kajsa numera återfinns ute i
pulen, samt att de stora, bullrande HP-diskarna är förflyttade till
Pul-17. 

Samtliga golvplattor lyftes bort och blev sopade under, samt att
handikapptoalettens bråte förflyttades till fikarummet. Vissa delar av
detta är nu återbördat, och dessutom i en bättre ordning.


Konrad - Ny brevbärare
=====================
Vår dator konrad hanterar förutom vår routing till omvärlden även all
post. I och med detta är konrad direkt olämplig att köra
användarprocesser på. Tänk dessutom på att egna program som körs
automatiskt i samband med mail numera bör vara kompilerade för Solaris
2.4 

Tiny - vår nya arbetshäst
========================
tiny är en ny dator i vår datorpark. Förutom att den är den
kraftfullaste av de maskiner vi har i dagsläget utför den inga andra
sysslor som är kritiska för vårt system. Detta gör att den lämpar sig
utmärkt för den som vill köra tunga program. Prova gärna genom att
skriva 'telnet tiny.lysator.liu.se'.

Mer Solaris 2.4
===============
Uppgraderingen av våra Sun4(Sparc)-datorer går vidare. Numera är
fördelningen följande:

Solaris 2.4: tiny, birka, lysistrate, lysita, konrad
Solaris 2.3: bodil, lysator

Adjö NIS+, välkommen NIS!
========================
Strax efter datorhallsstädningen byttes vår s.k NIS+ tjänst ut mot
NIS. NIS(+) är ett system för att bland annat administrera användare
och lösenord över nätverk. För vanliga lysiter innebär detta bland
annat att man numera använder kommandot 'yppasswd' för att byta
lösenord. Mera information kommer förhoppningsvis i vår WWW-baserade
datorhandbok inom kort.

Medlemmar
=========
Antalet betalande medlemmar i Lysator uppgår enligt kassören till 515
stycken. Troligtvis rekord i föreningens historia.

Mera disk.
=========
Som det skrevs i Lystring #5 skulle vi få mer disk från Fujitsu. Vi
har kommit ett steg närmare rymligare diskar än sist, då dessa
faktiskt har anlänt till oss. 14 diskar på strax under 2GB
vardera. För närvarande finns det lite problem med kontrollerkorten
till dessa, men vi hoppas att detta ska avhjälpas så snart det är
möjligt. Diskarna kommer att sitta kopplade till lysistrate vad det
lider, vilken kommer att ta rollen av renodlad diskserver.


Lystring-arkiv
==============
Alla gamla nummer av lystring akriveras i Lysators filsystem, i
/usr/local/lystring/arkiv. Vi vill därför vädja till alla att inte 
spara fler kopior av Lystring på våra diskar --- de är tillräckligt fulla
ändå. Vi avser att spara alla gamla nummer för evigt.


---
Robin för detta nummer var Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer är Per Hedbor <cardeci@lysator.liu.se>