Lystring nummer 3, 1994-12-02

[Switch to English text]

Lista över alla Lystring-utgåvor.


Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator
=============================================
Nummer 3, 2 december 1994.
Robin för detta nummer: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se@
Robin för nästa nummer: Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
---------------------------------------------

Ny DATspelare
=============

Lysator har nu blivit med DAT-spelare igen, efter att den förra vid
upprepade tillfällen vägrat att såväl skriva nya band som läsa
tillbaka gamla. Som det berättades om i Lystring nr. 0 beslutade
Lysators höstmöte att en fungerande backuplösning skulle ordnas av
Lysators styrelse. Så har nu skett, och en fungerande DAT-spelare
återfinns numera på vår nyaste maskin, Lysistrate

RydNET
======

RydNET, Lysators kanske mest kända projekt, fortsätter att
växa. Nedanstående siffror var de aktuella 1994-11-19. Sedan dess har
det blant annat dragits förbindelse till Björnkärrsgatan 9 från
Rydsvägen 262 av Christer Weinigel (wingel@lysator.liu.se) och Magnus
Toneby (minus@lysator.liu.se). Förbindelsen kan dock inte tas i drift
än, då omfattande nybyggnation pågår i området i området kring
Björnkärrsgatan udda.

Total antal personer i registret:    76
  Anslutna nu:               55
    Klass A (ethernet):           47
    Klass B (terminal):           8
  Väntar på anslutning:          16
  Tillfälligt oanslutna:          5

Totalt antal datorer i registret:    66
  Inkopplade nu:              52
    Ethernet:                52
    SLIP/PPP etc:              
  Ej inkopplade nu:            14


GARB
====

GARB, Lysators medlemsblad (på papper) fick en ny redaktör på
höstmötet, Mari Högberg (restless@lysator.liu.se). En preliminär
deadline för tidningen sattes till den 30 november, men det är inte
för sent att meddela intresse för att skriva artiklar, eller ännu
hellre, kom med färdiga artiklar.