Lystring nummer 11, 1995-05-18

[Switch to English text]

Lista över alla Lystring-utgåvor.


Lystring - Nyhetsblad för föreningen Lysator
Nummer 11, 18 maj 1995

Innehåll i nummer 11

----------------------------------------------------------
Red. för detta nummer: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
--"--  nästa nummer: David Hedbor <neotron@lysator.liu.se>
Email till red.: lystring@lysator.liu.se
Gamla nummer: /usr/local/lystring/arkiv/
     WWW: http://www.lysator.liu.se/lystring/
------------------------------------------------------------

 o LysLunk -- För dig som inte växt fast vid datorn
 o Mer disk till newsservern
 o Seriekort beställt
 o Styrgrupp för Projekt Runeberg bildad
 o Gamla Lystring på WWW
 
LysLunk
=======

LysLunk är namnet på de som varje tisdag och torsdag beger sig ut i
motionsspåret i Rydsskogen. Samling brukar ske 18.30, men lokala
avvikelser kan förekomma. Detta kontrolleras bäst genom att följa
mötet LysLunk i vårt konferenssystem LysKOM
(se http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/lyskom/ )


Newsservern uppgraderas
=======================
Den newsserver som drivits gemensamt av Lysator, IFM och ISY har fått
en uppgradering i och med att IMT gått med i projektet. Numera finns
drygt 5GB disk för newsartiklar.


Nytt seriekort
==============

Ett seriekort är beställt från USA, vilket förhoppningsvis kommer att
möjliggöra SLIP och PPP på Lysator. Seriekortet ska klara full
hastighet på samtliga portar från våra modem. Lystring kommer att
följa utvecklingen i fallet, samt rapportera när det går att köra PPP
och SLIP.

Projekt Runeberg
================

Projekt Runeberg har bildat en "styrgrupp" bestående av Lars Aronsson,
Per Cederqvist, Lisa Hallingström, Jens Kuhn och Johan Tufvesson.
Syftet är att styrgruppen ska dela på de uppgifter som Lars Aronsson
haft sedan projektet bildades i december 1992. Projekt Runeberg har
medarbetare i flera länder, men samordnas från Lysator. Man ger ut
elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och konst.
Resultatet är fritt tillgängligt för alla på Internet. Den stora
uppgiften just nu är att lägga över befintliga utgåvor från
menynsystemet Gopher till formatet HTML (World Wide Web), som är
snyggare och lättare att använda. http://www.lysator.liu.se/runeberg/

Gamla Lystring
==============

Gamla nummer av Lystring finns att beskåda på WWW:
http://www.lysator.liu.se/lystring/

Läs dem gärna där istället för att spara på breven i era brevlådor.