GARB-arkivet

[Switch to English text]

GARB är Lysators egen tidskrift. Den ges ut med ojämna mellanrum sedan 1978.

Vi har precis börjat att digitalisera och OCR:a gamla nummer av GARB. Ha överseende med oredan som råder här för tillfället! När vi har mer material kommer detta att organiseras bättre. Vi är medvetna om att vissa av de icke korrekturlästa artiklarna är totalt oläsbara. Vi kommer att rätta till det i samband med att de läsbara artiklarna korrekturläses och rättas till.

Nummer

GARB nr 1, 1978

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GARB Informationsnummer, 1978

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GARB II, 1979

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PDF-version: lysator_garb-ii.pdf

GARB 1982 (Troligen outgiven)

Bilder av sidorna:

Garb 1 1985

PDF-version: Garb-1985-1.pdf

Garb 1 1986

PDF-version: Garb-1986-1.pdf

GARB Maj 1987

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

GARB December 1987

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

GARB Augusti 1988

Bilder av sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GARB December 1988

Bilder av sidorna: 1 2 3 4

GARB Juni 1989

Bilder av sidorna:

GARB April 1990

Bilder av sidorna: 1 2 3

GARB Februari, 1993

PDF-version: Garb-februari-1993.pdf

Särtryck

Lys-16