SYSTAT Number 1, 1992-07-20

[Byt till svensk text]

List of all SYSTAT issues.

SYSTAT was published in Swedish only. Therefore, no English editions are available.


Du ser SYSTAT konverterat till Latin 1. Du kan välja att se originalversionen.


	SYSTAT			nummer 1		1992-07-20

	SYSTAT är ett måntaligt nyhetsorgan för 
	universitetsdatorföreningen Lysator på Linköpings universitet.

	LEDARE
	Välkommen till det första numret av SYSTAT. Ambitionen med
	detta nyhetsblad är att varje månad ge Lysators status.
	Korta notiser med maskinstatus, kommande aktiviteter, nya
	medlemmar, nya donationer och andra händelser.
	De långa artiklarna återfinns i GARB som normalt utkommer
	4 gånger per år. Jag hoppas kunna distribuera SYSTAT till
	gamla medlemmar, välgörare på olika företag och personer
	med anknytning till universitetsdatorvärlden. Jag vill om
	möjligt skicka SYSTAT som elektronisk post för att hålla nere
	kostnadera så skicka ett email om du har email men får SYSTAT
	med pappersbrev. Sänd omedelbart mail till systat@lysator.liu.se
	om du vill ändra utskickningsform eller om du har
	kommentarer och notiser till SYSTAT.
	Väl mött!	
			/Magnus Redin

	Status:

	Q-Huset
	Hela det nya huset (130 m2) är klart så när som på fönstren
	som skall målas, kylan, markiser och några ventiler.
	Invigningen är beräknad till början av september, rektorn
	och SUNs svenska VD har accepterat inbjudan att inviga qhuset
	men kan ej nås under semestern för att bestämma lämpligt datum.

	Rydnet
	Över 1200 m kabel är dragen och provdrift mellan 3 maskiner
	har påbörjats. (En eloge till Kjell-e, noppe. Örjan och Jacob)
	Till hösten räknar vi med att ha 20 användare och nog med 
	hårdvara för att enkelt kunna koppla in nya användare i 25% av 
	husen. Nu pågår projektering av optofiberkabeln från Ryd till 
	Univeritetet. Om vi finner sponsorer kan den troligen läggas
	under våren.

	Modemen
	Televerket har flyttat telejacken till E-huset. Tre av modemen
	är nu inkopplade till nanny och kan nås på 013-115095.
	Det fjärde finns på 013-122790.
	
	SUN
	Lysator 4/380 i drift, flyttas när vi har kyla.
	robert	3/80 nere, väntar på att servern flyttas till Q-huset.
	robin	3/80 i drift.
	ruben	3/80 nere, väntar på att servern flyttas till Q-huset.
	lage	3/80 nere, väntar på att servern flyttas till Q-huset.
	lave	3/80 nere, väntar på att servern flyttas till Q-huset.
	laila	3/60 nere, väntar på att servern flyttas till Q-huset.
	leopold	3/60 nere,Skicka även artiklar till Garb! )
	eulalia 2/120 nere, väntar på kyla i Q-huset.
	eufemia	2/120 nere, väntar på kyla i Q-huset.

	(Vi kan inte få igång alla arbetsstationer fören
	vi har skaffat flera fungerande transievrar.)

	Apollo domain
	Amalia	DN660 Funkar, väntar på kyla.
	Anna	DN560 Funkar, väntar på kyla.
	Alma	DN550 Nätet krånglar, väntar på kyla.
	Alla	DN300 nere, okänd anledning.

	HP/UX
	Sven	9000/300 Funkar så när som på skärmen, väntar på kyla.

	Sequent
	Nanny	Sequent Ballance 8000 I drift.

	ABCnix
	Ingrid	ABC 1600 Funkar, väntar på kyla.

	TOPS-20
	eLinor	DEC 2020 Nere, bussproblem samt ingen plats till
		diskarna i Q-huset, kommer sannolikat aldrig upp mer.

	FCPU	Datasaab FCPU Nere, ingen plats för hela maskinen i
		Q-huset och ingen som vill ta sig an den. Två rackar
		kan plockas ur maskinen om någon vill köra
		Paul Svenssons <paul@lysator.liu.se> forth och
		hacka mikrokod.

	LysKOM	Just nu kör servern version 1.2.3
		Senaste version av elispklienten är: 0.34.6
		TTYklienten är fortfarande beta.
		Om du vill testköra så logga in som lyskom på
		lysator.liu.se


	KALENDARIUM

	SvenskMUD firar 1-årsjubileum onsdagen den 29:e juli klockan 05:00
	Detta kommer givetvis att firas med en liten SvensMUDsammankomst.
	Detaljerna är ännu inte spikade. (Källa: SvenskMUDs dagblad)

	GARB utkommer senast den 17:e augusti

	Datumet för invigningen av Q-huset spikas när Sven Erlander och
	Elis Nemes återvänder från semestern. Troligen blir det i 
	början av september.


	NYA PROJEKT
	
	Fanservern, Lysators SF databas är snart i drift. Så snart
	flera maskiner är uppe skall en gopherserver till startas och
	Möhrmans arkiv läggas upp under den. Många andra Lysator
	och LSFF medlemmar har planer på att lägga upp material
	om en månad vet vi hur stor fart det tar.

	Mattias Wingsted har snart byggt Sveriges häftigaste kodlås
	till Q-huset. 

	Det finns förslag på att införa ett seniormedlemskap för 
	gamla medlemmar. De skulle betala dubbla medlemsavgiften
	( 2 * 128:- ) och få lite extra information med pappersbrev.
	En spännande debatt om hur det skall skrivas in i stadgarna
	väntar på höstmötet.
	

	NYA MEDLEMMAR	

	Den här punkten blir tom denna månad. Jag tror vi har fått 
	ett par nya medlemmar men jag orkar inte kolla. Nästa månad
	får jag automtiskt en lista på nya användare.

	
	NYA DONATIONER

	En SUN 2/120 från Telia research i Linköping. 
	Kommer att användas som brygga till Rydnet.

	Tre kylaggregat på ca 4 kw var från Programatic som
	flyttar från sina gamla lokaler i mjärdevi.
	När de instaleras så kan vi ta större delen av 
	maskinparken i drift.

	2 st 2 km trummor med 24 fibers stålaremerad optofiberkabel
	och en 1 km trumma med inomhus optofiberkabel ifrån
	Ericsson Cable. Nu har vi förhoppningar om en fast
	högkapacitetsförbindelse mellan rydnet och Q-huset.
	Nu söker vi de 148 000:- som krävs för att gräva
	ner kabeln.


	ADRESSER

	LYSATOR C/O ISY
	Universitetet
	581 83 LINKÖPING

	Postgiro 88 56 69 - 2

	lysator@lysator.liu.se	Når styrelsen och systemansvariga.
	service@lysator.liu.se	När du har frågor om maskinerna
				eller lyskom, gopher, etc.
	systat@lysator.liu.se	Når systat redaktören.
	garb@lysator.liu.se	Skicka även artiklar till garb!

	Styrelse & systemansvariga
	
	Ordförande	Calle Dybedahl	<calle@lysator.liu.se>
					013-173011
	Kassör	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	Sekreterare	Thomas Hansson	<thomas@lysator.liu.se>
					013-261302
	Ledamot	Mattias Wingstedt	<wing@lysator.liu.se>
					013-178957
	Ledamot Kent Engström		<kent@lysator.liu.se>
					013-151741
	Ledamot Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
					013-177780
	Ledamot Martin V. Howard	<howard@lysator.liu.se>
					013-261283

	SUN	Björn Bergsten		<bjorn@lysator.liu.se>
	Nanny	Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
					013-136039
	Apollo	Martin Gauffain		<moment@lysator.liu.se>
					013-175913
	Sven	Peter Eriksson		<pen@lysator.liu.se>
					013-136039
	Ingrid	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	Rydnet	Magnus Redin 		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
		Kjell Enblom		<kjell-e@lysator.liu.se>
					013-172887
	Q-huset	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
		Magnus redin		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
	GARB	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
		Thomas Bellman		<bellman@lysator.liu.se>
					013-177780
	SYSTAT	Magnus Redin		<redin@lysator.liu.se>
					013-260046, 0120-13706
	LysKOM	Per Cederqvist		<ceder@lysator.liu.se>
					013-260917
	NannyMUD	Mats Persson	<matpe@lysator.liu.se>
					013-176856
	SvenskMUD	Linus Tolke	<linus@lysator.liu.se>
					013-260153
	Regenesis	Bram Stolk	<bram@lysator.liu.se>

	(Till sist en uppmaning till alla lysiter: SPARA DISK!
	 eller tigg mer... )