Filmrecensioner

Några gamla filmrecensioner, ursprungligen skrivna i konferenssystemet LysKOM.


Thomas Padron-McCarthy (padrone@lysator.liu.se), August 17, 2001