Magnus Cedergren
Magnus Cedergren, född 1966
Civilingenjör i datateknik från KTH 1990
Arbetar på VINNOVA (Verket för Innovationssystem) i Stockholm
Bosatt i Sollentuna


Sammanfattning, kompetensområden:
Handläggning av stöd till FoU-ärenden inom området elektroniska tjänster/ny affärslogik med erfarenhet från myndigheterna NUTEK och VINNOVA.
Affärsutveckling: Affärsutveckling utifrån den tekniska sidan av internet, med erfarenhet från NUTEK, Framtidsfabriken, Passagen och Telia Research.
Applikationsutveckling: Erfarenhet med framtagning av applikationer och användargränssnitt från såväl flera typer av Websystem som X-windows och Macinstosh.
Teknisk projektledning: Erfarenhet av ett antal mindre projekt samt ett större projekt (10.000 tim) från förstudie till uttestning och leverans.
Verksamhetsutveckling: Erfarenhet av framtagande av FoU-program, koncept och nya verksamheter för bl.a. personalisering, distansutbildning, demonstrationsverksamhet och en helt ny avdelning "Framtida affärer" (På Telia). Införande av processer bl.a. anpassade till ISO9001.
Kompetenser Miljöer: Stor erfarenhet av Unix/X-windows samt Macintosh. Erfarenhet av Windows 2000.
Programspråk: Yrkeserfarenheter av Perl, C samt några olika objektorienterade språk. Skolkunskaper i Fortran, Pascal, Simula, ML, Lisp, Prolog, Java m.m.

Jag arbetar sedan 1999 på VINNOVA (Verket för innovationssystem - tidigare NUTEK) som handläggare inom området elektroniska tjänster och avancerad informationfiltrering. Jag arbetar med handläggning av konkreta projektärenden - från inkomna ansökningar, via sakbedömningar till beslut och uppföljning. Arbetet kräver täta kontakter med kollegor, samtidigt som varje handläggare tar ett stort personligt ansvar.

Arbetet som handläggare har också inneburit bidrag till organisationsutveckling samt att jag fungerat som intern expert inom mina kunskapsområde. Jag har på det viset bidragit till handläggning i andra FoU-program och för arbete med myndighetens remissvar.

Jag har också haft möjligheten att utveckla några mindre webbsystem inom NUTEK. Jag tror det är viktigt vidareutveckla den praktiska kompetensen, genom att även arbeta konkret med programmering.

Mitt tidigare arbete på Framtidsfabriken innebar teknisk affärsutveckling och innovationer på Internet kring bl.a. community, personalisering och avancerad informationsfiltrering.

Jag har bland annat arbetat med:

 • Teknikstrategier kring nya koncept, bl.a. personalisering för Torget och Passagen.
 • Säkerhet runt Internet: smarta kort för banktillämpningar
 • Internetteknik som verktyg för distansutbildning
 • Telecommunites (intressegrupper på nätet)
 • Fram till 1997 arbetade jag på Telia. För Passagen har jag bl.a. arbetat med prototyputveckling som ett stöd för affärsutvecklingen inom företaget.

  På Telia Research ansvarade jag också för den utåtriktade verksamheten "Visionscenter" där fem personer konkretiserar och förevisade framtidsvisioner genom att "snygga till" och demonstrera resultat från Telia Research och omvärlden.
  Du kan läsa mer om mina tidigare arbeten .

  Jag har "surfat på nätet" i drygt 10 år, tidigare som elev och anställd vid KTH, på senare tid på Framtidsfabriken och Telia. Utan att vara "religiös", vågar jag påstå att Internettekniken klart framstår som den självklara standarden för all typ av data- och telekommuniktion i framtiden. Detta inkluderar även TV. Du kan läsa mer om mitt intresse för internet.

  Från min tid som anställd på KTH har jag behållit mitt intresse för datorstödd språkhantering och även datorstött skrivande. Arbetet på VINNOVA/NUTEK har också inneburit att jag handlagt ett par projekt inom FoU-området språkteknologi. Du kan läsa mer om mitt intresse för Språk och Datorer

  Jag är bosatt och uppväxt i Sollentuna utanför Stockholm. Läs mer om mig utanför jobbet .