Mitt intresse för Internet
Magnus Cedergren, född 1966
Civilingenjör i datateknik från KTH 1990
Arbetar på VINNOVA i Stockholm
Bosatt i Sollentuna

Jag har "surfat på nätet" i drygt 10 år, tidigare som elev och anställd vid KTH, på senare tid på Framtidsfabriken, Passagen och Telia Research. Utan att vara "religiös", vågar jag påstå att Internettekniken klart framstår som den självklara standarden för all typ av data- och telekommuniktion i framtiden. Detta inkluderar även TV.
Internet fick sitt genombrott i och med WWW-tekniken. Före dess såg "nätet" rätt så trist ut, men man kunde redan då ana hur det skulle utvecklas.
Jag själv driver projektet "Esplanaden" på Lysator. Esplanaden är en intresseguide för svenska internet. Länk till Esplanaden.
Jag har arbetat mycket med strategier kring personalisering av internettjänster. Jag har har bl.a. på Framtidsfabriken hjälpt Torget med strategier kring personalisering och tidigare på Telia-tiden även Passagen. Länk till det nya personaliserade Torget.
Jag har arbetat en del med säkerhet kring användning av Internet. Tryggbanken och Telia tog fram ett koncept för att använda smarta kort för banktjänster över Internet. Min uppgift i detta projekt var att ta fram en fungerande prototyp. Länk till Trygghansa.
På Telia Research har jag arbetat med Internet för användning inom området Distansutbildning. Jag har dels arbetat i en arbetsgrupp för planering av vår verksamhet kring hela området, dels arrangerat en tävling i MUD för pedagogiskt syfte. Tävlingen gick av stapeln på Åva Gymnasium under våren -96. Mer information om tävlingen "Kreativt samarbete genom MUD".
Mötesplatser på nätet kommer att få allt större betydelse i framtiden. Jag intresserar mig allt mer för "Telecommunities". Människor med gemensamt intresse kommer att genom nätet få nya möjligheter att utbyta tankar, idéer, erfarenheter och information. De kan också utbyta varor och tjänster, eller i varje fall utföra betalningar över nätet. Jag har bl.a. arbetat och diskuterat spörsmål som dessa med Telias onlinetjänst Passagen. Länk till Telias onlinetjänst Passagen.
Många erfarenheter om hur virtuella mötesplatser kommer att se ut, finns redan idag att hämta i MUD (Multi-User Dimension). Dessa ofta textbaserade virtuella miljöer är ofta innehållsmässigt mycket välutvecklade, och ger bl.a. användarna goda möjligheter att själva påverka innehållet i den virtuella världen. Jag bidrar till ansvaret för SvenskMUD, ursprungligen ett spel, men har idag utvecklats till en onlinetjänst med verktyg för chat (samtal över nätet), distansutbildning och kreativt skapande. SvenskMUD:s hemsidor är jag Webmaster för.
Några "vänner i väven":
Linus Tolke är ytterst ansvarig för SvenskMUD