Storebror loggar dig...
Personlig integritet i informationssamhället

Det här är min C-uppsats inom Etik på Religionsvetenskap 3 vid Linköpings universitet. Uppsatsen blev klar i januari 1997 och lades fram vid ett seminarium den 17 januari där den godkändes.

Uppsatsen behandlar ett rätt "nytt" problemområde inom svensk debatt när det gäller informationsteknologi, nämligen frågor som rör den personliga integriteten. Den svenska datalagen från 1973 är inte anpassad till dagens informationssamhälle med internetuppkopplingar och datorer i nätverk på företag och myndigheter. När vi söker information via internet eller nätverk sprider vi samtidigt information om oss själva. All datatrafik som passerar mailservrar och wwwservrar kan loggas och avlysnas. Man är inte så anonym när man surfar omkring på Internet som man kanske tror. E-posten är inte så personlig och privat som det verkar. Om man vill skydda sin integritet i informationssamhället måste man skydda den själv!

I kapitel 1 diskutar jag begreppet integritet och den amerikanska termen privacy. Kapitel 2 beskriver på vilka sätt ens integritet hotas när man använder internet, e-post och datorer i nätverk. Här visar jag också hur man själv kan skydda sin integritet på olika sätt. I kapitel 3 diskuterar jag hur man kan se på integritetsfrågan utifrån två olika etiska perspektiv. I kapitel 4 diskuteras "integritetens tre sfärer" och förslaget om "implicit informerat samtycke" när det gäller integritet i informationssamhället. Kapitel 5 är en sammanfattning av uppsatsen.

Uppsatsen finns även i filformat som ni kan ladda ner:

1. store.zip (Word 7.0-format, zippad) filstorlek: 53 kB
2. storertf.zip (RTF-format, zippad) filstorlek: 46 kB

Uppsatsen är på totalt 25 sidor. Ladda hem och läs, citera gärna!


Besöksräknaren visar på sixtytwo besök sedan den 27 juli 1998