(summary in English)

Nyckelsigneringsparty

Efter Lysators årsmöte 2002 anordnade jag ett PGP-nyckelsigneringsparty. De instruktioner som fanns i förväg finns kvar på en annan sida.

Ny ring

Nu har alla signerat klart. Det finns en ny nyckelring med alla signaturer som du kan importera.

Signering

Nu återstår bara den sista fasen: att signera nycklarna. Jag har skrivit ett litet shellscript som hjälper till med att hämta alla nycklar, kör gpg --sign-key för de som var där, och till sist laddar upp alla nycklar till en nyckelserver.

Scriptet kan köras på två sätt. Utan argument hämtar det alla nycklar från en nyckelserver. Om det startas som ./sign.sh --wget använder det wget för att hämta hem lysring.pgp, dvs hela nyckelringen på en gång. Om du har wget installerat är det en något snabbare metod, och du får med min revokering av ceder@cendio.se den vägen också. Nyckelservrarna verkar inte begripa sig på den.

När du signerar nycklarna, kom ihåg att kolla uid mot ditt papper, och fingerprint mot den fil vars MD5-checksumma vi kom överens om.

Resultatet

Innan vi började signera varandras nycklar såg vår web-of-trust ut så här:
.

2002-05-02 23:30 hade ganska många hunnit signera nycklarna, och då såg motsvarande graf ut så här:
.

2002-05-03 08:15 hade ännu fler signeringar skett:
.

2002-05-03 16:30 är det bara tre eftersläntrare kvar:
.

2002-05-03 18:30 var alla signeringar gjorda:
.

Bilderna har skapats med hjälp av sig2dot och neato.

(home)