PGP-nycklar

UppLYSning

Verifiering av PGP-nycklar

Verifiering av PGP-nycklar

Först ska du generera ett nyckel-par, om du inte redan har det. Om du inte vet hur du ska göra eller kan lista ut det, så bör du kanske hoppa över nyckelverifieringen och lära dig mer om PGP på själva föredraget. Välj helst att skapa en 1024-bitarsnyckel, det bör vara lagom.

Extrahera din publika (öppna) nyckel till en fil med hjälp av kommandot pgp -kxa. Skicka in denna fil till upplysning@lysator.liu.se.

Se till att ta med dig en lapp med din nyckels fingeravtryck (som du får med pgp -kvc) till UppLYSningen.

Du kan hämta nyckelringen med alla inlämnade nycklar på. Hittills har följande nycklar lämnats in för verifiering vid detta tillfälle:


Key ring: '.pgp/upplysring.pgp'
Type Bits/KeyID  Date    User ID
pub 1024/14308821 1996/12/03 Peter Eriksson <peter@ifm.liu.se>
      Key fingerprint = 91 6D 5E D0 C1 14 BB B2 BE EB 90 B3 4C D9 34 3F
sig    14308821       Peter Eriksson <peter@ifm.liu.se>
               peter@ifm.liu.se
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    14308821       Peter Eriksson <peter@ifm.liu.se>
pub 1024/841A429D 1996/11/27 Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 64 64 43 D5 1D FA B3 A5 39 04 D4 7A A4 37 1E A8
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
pub 1043/88D273B5 1996/11/27 Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 96 69 7B EC D6 59 51 09 C7 6D 77 7B B0 9A A3 9E
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
pub 1024/2C16688D 1996/11/27 Paul Svensson <Paul_Svensson@ivab.se>
      Key fingerprint = DB 56 21 7C 8C F7 C7 61 11 BA 01 5B 9B DD 28 4D
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    9B200119       Paul Svensson <paul@lysator.liu.se>
sig    2C16688D       Paul Svensson <Paul_Svensson@ivab.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
pub  512/31BFF38D 1996/10/07 Marcus Comstedt <marcus@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 24 B2 19 7E 49 4B 3B 35 5C 2A F2 FD FF CB E7 45
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
pub 1024/7E887BCD 1996/11/12 Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 61 B2 06 96 AE 1B DA D5 B6 EA 19 65 B9 9B 43 35
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
pub  768/B9CB3701 1995/03/17 Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = C5 65 0B F2 27 12 4C DC 1D 2B E7 65 DD 35 E2 C8
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
pub 1024/DC4BBD71 1996/11/23 Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = C4 2F BB 5D 43 98 2C C6 5E 72 0A 26 1D DB 9D 2F
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
pub 1024/0BAFB569 1996/11/26 Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 17 79 EC 05 AF 81 D6 5F A0 0D C5 DF E7 E8 C9 88
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
pub 1024/C25E1B7D 1996/11/26 Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 72 0D 87 8E 12 1F 10 83 9D 76 2F B4 66 32 5B 43
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
               Jens Larsson <jens@lena.rydnet.lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
               Jens Larsson <jens@knuten.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
pub 1024/9AA2E311 1996/11/25 Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 81 1C 17 33 8A 74 48 BB 3D D1 85 53 37 1A 8B FA
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9AA2E311       Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>
               Per Cederqvist <ceder@signum.se>
sig    9AA2E311       Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>
pub  768/001B3BA1 1996/09/17 Bjorn Brenander <teddy@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 35 C5 26 62 4A CC EF 3D E2 AA 45 C4 48 B4 6E 33
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    001B3BA1       Bjorn Brenander <teddy@lysator.liu.se>
pub  768/FD9C988D 1996/02/03 Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = B0 3E E2 80 9D B7 55 95 C2 FC C0 8E 58 22 2D 27
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
pub 1024/57D395E1 1994/11/01 Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
      Key fingerprint = 45 FB F4 36 BD 85 46 D4 63 2F C5 C1 D5 9F 8C 2F
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    8F571245       (Unknown signator, can't be checked)
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
               Mats Kronberg <kronberg@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
pub 1024/F4D9D529 1996/11/24 Paul Svensson <paul@svensson.org>
      Key fingerprint = FE 4C F8 BE 25 6C 9F 31 DD F6 ED 50 C8 07 91 64
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    9B200119       Paul Svensson <paul@lysator.liu.se>
sig    2C16688D       Paul Svensson <Paul_Svensson@ivab.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
pub 1024/9B200119 1996/11/24 Paul Svensson <paul@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 0A A8 5B E1 D9 70 EC D7 8B 04 50 C0 17 B0 5A CD
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    9B200119       Paul Svensson <paul@lysator.liu.se>
sig    2C16688D       Paul Svensson <Paul_Svensson@ivab.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
pub 1024/9A7FB55D 1996/11/21 Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = DD C8 F6 15 01 CC 80 24 BD E3 0C 85 87 12 31 98
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
pub 1043/87953F69 1994/11/29 Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = B6 5A 81 F6 F8 D4 76 34 30 2D 2D 19 25 B6 5E C2
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
pub 1024/F9036141 1996/11/18 <kent@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 06 E3 14 99 2E 4B 4D B3 D4 56 DD 55 F8 FD D5 65
sig    14308821       Peter Eriksson <peter@ifm.liu.se>
sig    9AA2E311       Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>
sig    31BFF38D       Marcus Comstedt <marcus@lysator.liu.se>
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    001B3BA1       Bjorn Brenander <teddy@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
pub 1024/712C9D05 1996/11/18 Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 71 23 D9 79 25 A3 50 C2 5C 4B 01 7E 83 28 9F DE
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
pub 1024/BE30D209 1996/04/11 Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 00 BD 75 E2 EA F1 62 8B 04 C7 10 41 57 E2 B0 14
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
pub 1024/6A329DD9 1995/10/19 Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
      Key fingerprint = 1F 3D 82 0E BB D5 09 8F 38 2D 78 D9 BF 73 50 7E
sig    841A429D       Karl-Johan Karlsson <kj@lysator.liu.se>
sig    88D273B5       Magnus Karlstroms <magnus_k@lysator.liu.se>
sig    7E887BCD       Henrik Rindlöw <rindlow@lysator.liu.se>
sig    C25E1B7D       Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    FD9C988D       Martin Stjernholm <mast@lysator.liu.se>
sig    87953F69       Peter R. Johansson <prj@lysator.liu.se>
sig    57D395E1       Mats Kronberg <kronberg@ctrl-c.liu.se>
sig    712C9D05       Mattias Lindblad <matli@lysator.liu.se>
sig    B9CB3701       Joel Rosdahl <joel@lysator.liu.se>
sig    0BAFB569       Tomas Ahl <pbn@lysator.liu.se>
sig    DC4BBD71       Tomas Ahl <rimfaxe!pbn@lysator.liu.se>
sig    F9036141       <kent@lysator.liu.se>
sig    9A7FB55D       Fredrik Claesson <fcl@lysator.liu.se>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
sig    6A329DD9       Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
               Johan Magnusson <johan@infovav.se>
sig    F4D9D529       Paul Svensson <paul@svensson.org>
sig    BE30D209       Robin von Post <robin@lysator.liu.se>
22 matching keys found.


Senast ändrad November 1996 av root <root@lysator.liu.se>. [134]