Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Slottsskatten"

Författare Mats Persson
Beskrivning Författarens beskrivning:
Som namnet antyder går det ut på att hitta en skatt inne i ett slott. "Gränssnittet" är likt det som finns i "Grottor" av Nils Eng. Själva spelet är dock ett helt annat. Eftersom jag inte är någon proffsprogrammerare så är spelet ganska litet och enkelt. Zip-filen innehåller en 16-bitars hjälpfil med bl.a. ledtrådar om man har kört fast.
System DOS
Förlag eget
Publiceringsår 1999
Antal rum 13
Saker 8
Personer* -
Ordförråd** 8
Min. systemkrav ? (Från författaren: OBS! Det händer att inte spelet fungerar under windows 98. Pröva då att starta från MS-DOS.)
Nätsida nja
Hämta*** Spel: 43kB
Källkod, Turbo Pascal 7.0: 6kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 11/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman