Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska Äventyrsklubbens informationssida om:

Magikerns uppdrag

Författare Nikolaj Marquez (text) & Sebastian Marquez (bild)
Recension Äventyr nr 3 1990:
Sedan en tid tillbaka har svenska, hemgjorda äventyr dykit upp handlesboden. Dessa har ofta varit välgjorda, och detta är inget undantag.
Du är en liten rundnätt dvärg som lever sitt stilla liv i sin lugna by. I denna bor bl. a. också en magiker och hans lärling. Denne lärling, som var totalt oduglig i livets samtliga andra konster, hade visat extraordinär färdighet inom området magi.
En dag bönade och bad han sin mästare att få låna hem trollkarlens magibok. Magikern tvekade. Denna bok var den enda i sitt slag och på grund av en skyddande trollformel kunde man ej skriva av något av bokens innehåll. Till slut gav sig magikern dock med sig och lånade ut boken till den unge dvärgen. Detta skulle han naturligtvis få ångra. Det hade nämligen gått tusen år sedan det senaste drakmötet och det var dags för ett nytt. Dessa fruktansvärda bestar kunde nu ses passera över molnen. Drakarna brydde sig nämligen inte om människorna nämvärt, de var mest intresserade av rikedomar och kunskaper. Det enda område som människan kunde mäta sig med dessa bestialiska varelser var magi, och nu fick just en av dessa drakar syn på en smaskig magibok. Draken dök ner och snappade upp både dvärgen och boken och flög därefter vidare.
Dagen därpå upptäckte magikern att hans lärling hade försvunnit spårlöst. Det enda spår han fann var ett drakfjäll på torget. Det är nu som du kommer in i bilden. Av en otroligt fantastisk slump är det du som skall återhämta lärlingen och boken från draken.
Detta är inledningen till Sebastian och Nikolaj Marquez tredje och senaste äventyr. Tolken i detta spel är en hederlig gammal tvåordstolk. Samtliga verb är uppräknade i manualen, vilket är klart positivt på detta vänder vad som annas skulle vara en liten nackdel till sin fördel. Istället för att i manualen göra som många andra spel och stoltsera över hur du nu för första gången verkligen kan "prata" med din dator, erkänner man sin begränsning och underlättar samtidigt för spelaren.
Bilderna i spelet är få till antalet medn mycket välgjorda. Problemen är logiska och bra. Framför allt inte för svåra. En liten nackdel med problemen är att man lätt hamnar i en situation där man väldans gärna skulle vilja gå tillbaka till ett annat ställe i spelet men inte kan.
Något som man saknar är en spar-funktion. Detta hade gjort livet MYCKET lättare. Detta har dock Marquez åtgärdat genom att dela upp spelet i två delar. Dessa är inte enormt stora, vilket underlättar.
Texten är mycket välskriven och saknar inte humor. Detta höjer tillsammans med bilderna över flera av sina svenska konkurrenter. Manualen är ovanligt utförlig för spel i prisklassen och är en stor hjälp i spelandet då den ingående förklarar exakt hur man skall använda tolken, Rekommenderas, speciellt när priset inte är mycket högre än för en diskett!
ATMOSFÄR: 70, INTRESSE: 70, PRESENTATION: 60, INTERAKTION: 50, PROBLEM & LOGIK: 60, MANUAL: 50. BETYG: 60
Johan Birgander
Kommentar Internetredaktörens kommentar:
Nikolaj Marquez (son) författade spelen och Sebastian Marquez (far) gjorde bilderna. Sebastian Marquez är numer en väletablerad digital bildkonstnär, som man kan hitta information om på flera platser på nätet. Jacob Munkhammar
System Amiga
Förlag eget?
Publiceringsår 1990?
Antal rum ?
Saker ?
Personer* ?
Ordförråd** ?
Min. systemkrav ?
Nätsida nej
Hämta*** 505kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 8/1-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 14/2-1999. Redaktör: Fredrik Ekman