Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Graffs"

Författare Andrew Colin
Översättning till svenska: okänd
Beskrivning Science Fiction: Befria Folke från Graffs!
Kommentar Alternativstyrt.
System VIC-20
Förlag kassett till boken 'Introduktion till BASIC Del 2'
Publiceringsår ?
Antal rum -
Saker -
Personer* -
Ordförråd** Alternativstyrt
Min. systemkrav ?
Nätsida nej
Hämta*** 2KB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 12/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman