Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska Äventyrsklubbens informationssida om:

En gamling på äventyr

Författare Nikolaj Marquez (text) & Sebastian Marquez (bild)
Recension Äventyr nr 3 1989:
Produktionen av äventyr på svenska har ofta varit en tragisk historia där många har lagt ner många timmar på sina spel, och trots detta skyr många dessa spel som pesten trots att de många gånger kan inhandlas för en bråkdel av ett Infocom eller Magnetic Scrolls. Nu har däremot priserna sänkts ytterligare och nu får Stekta ägg... sin första konkurrent i 20-kronorsklassen!
Du är en gamling vilken just kommer hem från en längre sjukhusvistelse och finner att du tappat din husnyckel! Desperat börjar du din jakt på nyckeln, en jakt som bl.a. kommer att ta dig till en TV-show, en spåkvinna och en värld där drakar och trollkarlar dväljes...
Det är ett äventyr i tre delar. Del ett utspelar sig i trakten där du bor och du besöker bl.a. din engelsktalande granne. I del två, vilken är en "mellandel", befinner du dig på ett sjukhus och i sista delen har du kommit till en fantasivärld där den slutgiltiga prövningen väntar dig...
Med spelet en lista över de kommandon spelet förstår, något som är att rekommendera då det är tämligen onödigt att låta påskina att spelets tolk är bättre än vad den egentligen är, då detta snabbt gör att spelaren tappar tålamodet.
Texten i spelet är humoristisk och välskriven. Problemen är också bra, även om de inte är särskilt svåra. Kanske kunde det finnas några fler, så att ej spelet tog slut så snabbt.
Spelet innehåller även ett par bilder, vilka var av mycket hög klass och i viss mån bidrog till stämningen. Sammanfattningsvis ett spel som för en gångs skull ej påstås vara det bästa i universum, ett spel som man löser på ganska kort tid, men som lockar med sitt låga pris och kan därför rekomenderas.
ATMOSFÄR: 5, INTRESSE: 6, INTERAKTION: 3, MANUAL: 3. BETYG: 4
Johan Birgander
Kommentar Internetredaktörens kommentar:
Nikolaj Marquez (son) författade spelen och Sebastian Marquez (far) gjorde bilderna. Sebastian Marquez är numer en väletablerad digital bildkonstnär, som man kan hitta information om på flera platser på nätet.
Jacob Munkhammar
System Amiga
Förlag eget?
Publiceringsår 1989?
Antal rum ?
Saker ?
Personer* ?
Ordförråd** ?
Min. systemkrav ?
Nätsida nej
Hämta*** 516KB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 13/12-1998.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 17/1-1999. Redaktör: Fredrik Ekman