Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska Äventyrsklubbens informationssida om:

DuveSUD

Författare Marcus Eriksson & Henrik Eriksson
Beskrivning Författarens beskrivning:
Ett SUD (Single User Dungeon) på svenska. Inte helt buggfritt. Detta program måste ligga i 'c:\duvesud' för att fungera.
System DOS
Förlag eget
Publiceringsår ?
Antal rum ?
Saker ?
Personer* ?
Ordförråd** ?
Min. systemkrav ?
Nätsida nja
Hämta*** (62KB, spel; 19KB, BASIC källkod)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 5/3-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 5/3-1999. Redaktör: Fredrik Ekman