Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"De Vises Sten"

Författare Clas Kristiansson
System Sinclair ZX Spectrum
Förlag ?
Publiceringsår ?
Antal rum ?
Saker ?
Personer* ?
Ordförråd** ?
Emulator fil-typ Z80
Nätsida inofficiell
Hämta*** Spel: 20kB
Källkod: (?kb)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 11/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 11/4-1999. Redaktör: Fredrik Ekman