Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"99Y"

Författare Martin & Staffan Vilcans
Beskrivning Science Fiction: Rädda jorden från undergång!
System Sinclair ZX Spectrum
Förlag UK Lead
Publiceringsår 1984
Antal rum 59
Saker 40
Personer* 5 (fem stycken som är implementerade som föremål, fler näms i platsbeskrivningar, meddelanden o.dyl.)
Ordförråd** ~128
Emulator fil-typ TAP
Nätsida nja
Hämta*** 15kB

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 11/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman