Upp

Installera tcp/ip under Windows 3.11

Mjukvara för TCP/IP

För att kunna använda TCP/IP-applikationer måste det finnas mjukvara i datorn som är ett skikt mellan nätverket och applikationerna, en s.k. TCP/IP-stack. Ett exempel på en sådan är Microsofts Wolverine, som är en 32 bitars stack som är fri för alla ägare av Windows For Workgroups 3.11. Den version som finns ute nu heter 3.11a och det är installationsanvisningarna för den som kommer att diskuteras här.

För att packa upp den kopierar man den till ett tillfälligt bibliotek och kör filen, då kommer den automatiskt att packas upp. I vårt fall har vi kopierat den till C:\TEST. Det finns även en hel del andra fria tcp/ip stackar för Windows bland andra Trumpet Winsock. Den skall fungera även om man inte har Windows For Workgroups.

Att göra innan man startar Windows

Det som man naturligtvis måste göra är att installera nätverkskortet i datorn, eventuellt bygla det så kortets interrupt inte krockar med något annat man har installerat i datorn. De flesta moderna kort behöver man dock inte bygla utan man kör istället den programvara som följer med kortet och där ställer man in interrupts och i/o-port address. Där finns ofta också en möjlighet att göra ett självtest på kortet, gör det. En interrupt som kan vara vettig att välja om man inte har något speciellt på den interrupten är 10 (skrivs ibland 0xA), sedan väljer man en basaddress där det inte finns några andra drivrutiner, i vårt exempel kommer det att vara 340 (0x340).

Du bör känna till lite inställningar

Du skall ha fått ett ip nummer och beroende på vilket ip nummer du har så har du olika addresser till din gateway och den netmask du skall använda. Du har också fått lite siffror som skall användas för namnuppslagning (DNS). De övriga parametrarna gäller inte för Windows.

Nu är det dags att starta Windows

Nu skall det börja fungera.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Marcus Gustafsson <mankan@lysator.liu.se>. [4001]