Upp

Installera tcp/ip under Windows 95

Mjukvara för TCP/IP

För att kunna använda TCP/IP-applikationer måste det finnas mjukvara i datorn som är ett skikt mellan nätverket och applikationerna, en s.k. TCP/IP-stack. Ett exempel på en sådan är den som följer med Windows 95.

Att göra innan man startar Windows

Det som man naturligtvis måste göra är att installera nätverkskortet i datorn, eventuellt bygla det så kortets interrupt inte krockar med något annat man har installerat i datorn. De flesta moderna kort behöver man dock inte bygla utan man kör istället den programvara som följer med kortet och där ställer man in interrupts och i/o-port address. Där finns ofta också en möjlighet att göra ett självtest på kortet, gör det. En interrupt som kan vara vettig att välja om man inte har något speciellt på den interrupten är 10 (skrivs ibland 0xA), sedan väljer man en basaddress där det inte finns några andra drivrutiner.

Du bör känna till lite inställningar

Du skall ha fått ett ip nummer och beroende på vilket ip nummer du har så har du olika addresser till din gateway, DNS - server och den netmask du skall använda. De övriga parametrarna gäller inte för Windows.
Hostname är ditt datornamn och Domain är rydnet.lysator.liu.se Den workgroup du skall ange är förslagsvis Rydnet, vilken flera av de som arbetar med Windows på Rydnet kör med. Där man kan fylla i Wins server fyller du i adressen 130.236.249.181. Samtidigt ska du också under egenskaper på Fil- och skrivardelning för Microsoft Network ändra bläddringshanterare till inaktiverad, om du kör fler nätverksprotokoll än TCP/IP.

Instruktioner om hur du skall göra. (LAN är Local Area Network, dvs RYDNET)

Nu skall det börja fungera.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Marcus Gustafsson <mankan@lysator.liu.se>. [2260]