Registeringsregler

Status

Detta är ett utkast till regler för registrering, en bilaga till reglerna för Rydnetanslutning. Konstruktiva kommentater är mycket välkomna, och ska skickas till Kent Engström i LysKOM eller kent@lysator.liu.se.

Adress till registret

Uppgifterna som ska lämnas skickas med elektronisk post till register@rydnet.lysator.liu.se.

Offentliga uppgifter

Nedanstående uppgifter måste skickas in. De kommer att publiceras i Rydnetkatalogen via WWW på Lysator.

Uppgifter för Rydnet interna bruk

Utöver de offentliga uppgifter måste det som anges nedan också skickas in. Uppgifterna är till för Rydnets administration och publiceras inte.

Tala särskilt om ifall du inte vill att uppgifterna om din dator ska hamna i den offentliga Rydnetkatalogen (se nedan).

Frivilliga uppgifter

Följande uppgifter är frivilliga att skicka in:


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [4242]