NFS-bibliotek

Gemensamma maskiner

Rydlocal

linuxnfs:/export/linux/rydlocal

En samling program, mansidor, infofiler mm. som kan vara bra att ha på Rydnet. Vissa binärfiler finns i /rydlocal/bin, t.ex Netscape. Läs README-filen.

Commonusers

commonusers:/export/commonusers

Det här biblioteket behöver du om du vill använda Commonuserssystemet. Montera det under /etc/commonusers/public. I biblioteket finns dokumentation om hur du fortsätter installationen.

Rwho

rwho:/var/spool/rwho

Om du vill använda programmen rwho och ruptime skall du montera det här biblioteket under /var/spool/rwho på din dator.

Lysators FTPserver

Eftersom Rydnet nu har en snabb koppling till omvärlden så tycker vi att det är lite onödigt att ha Slackware, Redhat mm på både Winona i Ryd och på Lysators ftpserver i Valla. Därför NFS-exporteras vissa delar av Lysators FTP-arkiv till Rydnet.

Om du skall NFS-installera RedHat Linux monterar du /nfsinstall/redhat. För Slackware gäller /nfsinstall/slackware. Dessa bibliotek anger du alltså när installationsprogrammet frågar efter vilket bibliotek du vill montera från NFS-servern. (ftp.lysator.liu.se har f.n IP-numret 130.236.253.20)

Övriga NFS-exporter:
ftp.lysator:/export/gnu - GNU-programvara.
ftp.lysator:/export/linux - Diverse Linux.

Privata maskiner

Det finns mycket intressant på datorerna i Ryd. De maskiner som finns listade här är oftast uppe 24h per dygn, om inget annat anges. Om du tänker montera saker som generar mycket nättrafik/datorbelastning, t.ex montering av /usr-filsystemet, är det bra om du frågar först.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Mats Kronberg <kronberg@lysator.liu.se>. [3301]