GCD Sweden

Information in English

GCD Sweden har som långsiktigt mål att indexera alla serietidningar som någonsin givits ut i Sverige och/eller på svenska. Omöjligt? Kanske. Som om vi skulle bry oss!

GCD Sweden är den svenska grenen av ett större internationellt projekt som heter GCD (The Grand Comic-book Database). Det är ett ursprungligen amerikanskt projekt som har som målsättning att skapa en datoriserad databas med information om alla serietidningar som någonsin givits ut. Projektet bedrivs huvudsakligen över Internet och är helt ideellt. När databasen bedöms vara i skick att spridas kommer den att göras tillgänglig för andra läsare och samlare av serier.

Vi behöver din hjälp!

Om GCD Sweden ska kunna utvecklas i den riktning vi hoppas så måste många personer samarbeta. Är du intresserad? Du som hjälper till får som tack tillgång till GCD:s enorma databas med över 50.000 serietidningar indexerade (mest amerikanska). Läs mer i stadgarna nedan och kontakta sedan samordnaren.

Dokument

GCD:s stadgar

GCD:s formatstandard

Exempelindex: Elitserien (tab-avgränsad text)

Exempelindex: Serietidningen (tab-avgränsad text)

Båda exemplen ovan som Excel arbetsbok

Kontakter

Om du är intresserad av att hjälpa till eller om du har frågor om GCD Swedens verksamhet så kontakta samordnaren Fredrik Ekman.

E-post: ekman@lysator.liu.se

Adress:
Ryds Allé 8A
584 31 LINKÖPING

Telefon: 013/17 47 29

Frågor om GCD (den internationella varianten) besvaras av John Bullough.

E-post: bulloj@rpi.edu

Externa länkar av intresse

GCD:s officiella hemsida

Disney comics Database - en fantastisk databas som även innehåller svenska Disneypublikationer

Svenska Serietidningar 1937-

Fantomen-sida med index

Bamse-sida med index

Kulturnät Sveriges seriesida

Yahoo! Sveriges seriesida

SUNETs seriesida

Egentligen gillar jag inte räknare, men för att på ett enkelt sätt hålla koll på hur många träffar vi får: 2000.