WinKOM

   
  WinKOM is a Windows (Windows 95 or Windows NT) client for the LysKOM conference system. This client is still under development, but I (the author) uses it almost daily.

A conference with discussions about this program is available at LysLysKOM ( Host: kom.lysator.liu.se Port: 4894 ) called "LysKOM Windowsklient (WinKOM); nyheter, diskussion och idéer" (Swedish only).

A very good introduction to WinKOM in Swedish and English can be found on Peter Karlssons's web pages about LysKOM. It has alot of information about LysKOM and references to other information sources.

 
 

Get the latest version as the new lyskom server has changed the error reporting in the latest version causing lockups in the client.


 
 

Download

You can get the latest version of WinKOM from this location: WinKOM 0.47(build 157)(703kB)
   

Changes:

 NYHETER 

 • Konfigurationen lagrad på servern 
 • Passivt medlemskap 
 • "Text properties" som hela tiden visar data om aktuell text 
 • Tycker att 'set number of unread texts..' hör hemma på menyn vid högerklick på ett möte.. 
 • Addera kommenterade personer som mottagare om de inte är medlemmar i mottagande möte. 
 • Editering av Aux items för texter 
 • BCC-mottagare 
 • Visa mötes-FAQ 
 • Visar om user-active är sänt så att inaktivtiden är att lita på. 
 • Kopiera enskilda rader till klippbordet från listkontroller 
 • Fotnötter visar inline rekursivt 
 • CC-mottagare följer med när man skriver fotnötter 
 • Varning om fel version av LysCOM.DLL blev laddad 
 • Change FAQ 
 • kom.ds.hj.se tillagt till serverlistan 
 • KOM.Update.UU.SE till serverlistan 
 • Tecknen ()[].,;:?!{}"'<>`| exkluderas ur URLer om de förekommer sist 
 • Sätta Garb-dagar 
 • Sätta Alternativ mottagare på brevlåda 
 • Skicka automatadderade brev till alternativ mottagare med alternativ mottagartyp 
 • Konferenser med prio 5 eller mindre väljs inte automatiskt i läsordningen (vid mötesbyte). 0 är fortfarande passivt medlemsskap. 
 • Snabbyte mottagartyp vid kommentering (meny) 
 • Support för xbutton1/2 
 • Tar mindre CPU om man har många olästa

BUGGAR 

 • Uppsnabbad när man skriver nya inlägg
 • Fråga (Y/N) innan man utplånar person eller möte 
 • CC blir rcpt vid kommentering. 
 • Personstatcache inte uppdaterad efter att man ändrat presentation? 
 • Radera text ur textstat cache när man adderat aux-items som read-confirm. 
 • Meddelande om sänt meddelande inte kom fram. 
 • Jo det fanns en FIND (CTRL+F), men den gjorde lixom inget... 
 • Conf stat på konferenser med aux-items fungerar 
 • Nålen i läsfönstret orsakar crasher om den används 
 • Cache rensas efter "Remove Message of the day" 
 • Utträda ur möte ger GPF då subjtråden scannar konferensen 
 • Copyoperationer genererar inte "Invalid class typecast." i subjectraden 
 • Text properties genererar skyddsfel på vissa texter 
 • Uppdatera cache när man markerat inlägg 
 • Hänger inte på oändligt rekursiva fotnötter 
 • Open URL öppnar URL 
 • Hänger inte om man skriver privat svar till ett anonymt inlägg
 
 

Previous versions

You can get the previous version of WinKOM from this location:

WinKOM 0.43(build 86) (356 kB).
WinKOM 0.45(build 115) (760 kB),
WinKOM 0.451(build 116) (760 kB)
WinKOM 0.47(build 145)(811kB)

   
Previously released versions include: 0.2, 0.3, 0.40(b29), 0.41(b40), 0.42(b60)
 
 

Mini FAQ

Q. WinKOM can be configured to remember the password. Where is it stored?
A. In the registry under "HKEY_CURRENT_USER\Software\Zander\WinKOM\0.x" in a scrabled form. The scramble algorithm is not great, it should be harder to break than plain text. If you are worried, dont save the password.


WinKOM is ©1999-2002 Peter Zander. You can use this software for free. No support guaranteed. No waranties.
Last revised: 2004-02-08