Riksdagsvalet 2010

Sammanfattning

Om du vågar lämna ditt gamla vanliga parti, rösta på Piratpartiet. Om du inte kan gå så långt, ta en titt på Mathias Sundin och Camilla Lindbergs "Nej till datalagring"och se om det är någon kandidat som tänker rösta nej till införandet av datalagringsdirektivet och som du kan stödja. Moderater och socialdemokrater lyser i skrivande stund med sin frånvaro.

Läs gärna också Vi värnar integriteten i Svenska dagbladet, av en socialdemokrat och en centerpartist, som skriver mycket koncisare än jag.

Övervakning

Brevhemligheten har länge varit en del av svensk lag,

8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).
Vissa undantag har gjorts, som till exempel telefonavlyssning som kan medges av domstol när det föreligger en konkret misstanke om ett allvarligt brott. Men den underliggande principen har varit att privata brev är just privata: Ingenting som utomstående eller myndigheter har med att göra. Vi brukade hålla upp länder som Östtyskland som varnande exempel, där privat post regelmässigt ångades upp och lästes av säkerhetstjänsten.

Tyvärr avskaffades den här principen häromåret. Det som förut var undantag är nu regel, i alla fall vad gäller elektroniska meddelanden. Försvarets radioanstalt har nu fått i uppgift att avlyssna samtliga telefonsamtal och email som "passerar rikets gräns", vilket kan vara betydligt mer trafik än man först tror.

Och varför? Det har såvitt jag sett inte första någon seriös offentlig diskussion som försöker väga fördelar mot nackdelar. De som drivit igenom beslutet har uppenbarligen ansett att fördelarna överväger, men vilka de skulle vara är oklart.

Skydd mot terrorism

FRA:s massavlyssning påstås skydda oss mot det stora terrorhotet (Amalthea-attentatet 1908, attentatet mot Norrskensflammans redaktion 1940, ockupationen av Västtysklands ambassad 1975). Kanske kan man även räkna morden på Olof Palme och Anna Lind, men jag har väldigt svårt att se att mer avlyssning skulle ha varit till nån hjälp, vad som möjligen skulle ha kunnat rädda dem hade varit fungerande vård för missbrukare och psykiskt sjuka, eller bättre livvaktsskydd.

Det verkar vara en trend bland säkerhetstjänster, där USA som vanligt är en föregångare, att ersätta traditionellt underrättelse- och analysarbete med massiv datainsamling kombinerat med datorsystem som ska sålla igenom materialet och peka ut terroristerna. Data-mining verkar vara ett av de magiska orden. Det är väldigt tveksamt om det fungerar, både i teori och praktik. Washington Post har rapporterat om hur säkerhetsmyndigheterna drunknar i insamlad information som de inte hinner med att analysera.

Och statistiskt funkar det så att eftersom terrorism trots allt är extremt ovanligt, så kommer ett datorsystem, som behandlar hela befolkningens kommunikation och lyckas identifiera riktiga terrorister, också att generera ett så stort antal falsklarm att systemet är närmast oanvändbart.

Den information som samlas ihop kan däremot vara väldigt användbar om man vill tråla efter kriminalitet eller annat oönskat beteende som är vanligare än terrorism. Så när det visar sig att avlyssningssystemet inte uppfyller det ursprungliga syftet, så är det stor risk för ändamålsglidning.

Skydd för svenska trupper i till exempel Afghanistan

Det andra motivet som framförts i debatten är att avlyssningen är nödvändig för att skydda svensk trupp i Afghanistan. Vid första anblicken verkar det argumentet helt absurt: talibanerna skickar knappast några email via de kablar över den svenska gränsen som FRA avlyssnar.

Den troligaste gissning om de verkliga motiven bakom FRA-lagen jag sett är det som Svenska Dagbladet rapporterade. Att FRA i första hand vill använda den insamlade informationen för byteshandel med andra underrättelsetjänster, och i gengäld till exempel få ta del av USA:s underrättelsetjänsts information om läget i Afghanistan.

Jag har lite svårt att förstå den militära logiken. Jag skulle vänta mig att USA delar med sig av relevanta underrättelser till sina allierade, utan krav på andra motprestationer än att de deltar i operationerna i Afghanistan. Och om de håller på relevanta underrättelser, så vore det naturliga för svensk trupp att åka hem och lämna över jobbet till trupp som har tillgång till bättre underrättelser. Men jag har ingen militär skolning.

Som sagt, skulle jag tro att den här förklaringen är den som ligger närmast sanningen. FRA avlyssnar svenskars kommunikation för att kunna lämna över intressant information till främmande makt. Det är så sjukt att jag inte vet vad jag ska säga.

Nästa steg

Tekniskt sett kan man förstås försöka undvika att bli avlyssnad av FRA genom att använda stark kryptering för allt man gör. Vilket förstås är sunt oavsett; FRA är ju inte den enda säkerhetstjänst som avlyssnar allt de kommer över. Men även om man krypterar innehållet, så ger avlyssningen en massa "trafikdata": Information om vilka personer som pratar med varandra, och när de gör det. Och den typen av information är ämnet för nästa steg när övervakningen rullas ut, nämligen datalagringsdirektivet.

Tidigare har internet- och teleoperatörer förstås loggat en del av användarnas aktivitet, för till exempel fakturering och felsökning. Förr brukade man be om ursäkt, till exempel ftp-servern på ftp.funet.fi säger när man loggar in

331-All anonymous FTP transactions will be logged for possible later analysis
331-and statistics. If you don't like this policy, please disconnect now!

Nu ska övervakningen utökas, bli obligatorisk, samt förstås läggas ut på entreprenad. Tele- och internetoperatörer blir skyldiga att logga vem som ringer, sms:ar eller mailar vem. När det skedde samt, när mobiltelefoner är inblandade, var någonstans personerna befann sig. Informationen ska sparas under minst ett halvår. Exakt vad informationen kommer att användas till i framtiden är svårt att veta, men rimligen kommer polis samt film- och skivbolag (tack vare IPRED-lagen) att bli flitiga kunder. När en bekant till dig blir misstänkt för ett brott, så kan polisen begära ut information om alla era samtal och sms det senaste halvåret (minst), samt var du befunnit dig under tiden.

Lagförslaget är färdigskrivet, men inget av blocken vågar ta i det före valet. Vill man veta vad som är på gång, får man vända sig till wikileaks.

I det liggande lagförslaget krävs i regel att brottet som är under utredning väntas ge fängelsestraff, för att uppgifter ska lämnas ut. Nästa steg, Polismetodutredningen, är att sänka kraven så uppgifter kan lämnas ut även vid misstankar om bötesbrott, till exempel upphovsrättsbrott eller förtal.

När har det gått för långt?

Man kan fråga sig, finns det nån gräns där någondera blocket anser att övervakningsivern har gått för långt? Både moderaterna och socialdemokraterna har hittills infört mer av allt, och effektivt kört över alla kritiska röster. Vad gäller socialdemokraterna så ska Thomas Bodström ha all heder av att han, till skillnad från den nuvarande justitieministern, häromveckan vägrade gå med på ett omotiverat drogtest, men det är nog också det enda beslut han varit med och fattat det senaste decenniet där personlig integritet vägt tyngre än en fjäder.

Om du tar de här frågorna på allvar, rösta på piratpartiet.

Filmtajm

Den som har rent mjöl i påsen har allt att frukta

Valfilm från Piratpartiet

Copying is not theft

Animerad kortfilm av Nina Paley

INDECT

Reklamfilm för forskningsprojektet INDECT, som utvecklar mer avancerade övervakningssystem och finansieras av EU. Den här visionen går tydligen att sälja in till dagens politiker...