Fotopolicy för förskolor i Solna

Hösten 2009

Tidigt på hösten 2009 blev föräldrarna informerade, muntligt, om en ny fotopolicy som förbjuder all fotografering på förskolan; man ska inte ens få fotografera sina egna barn. Det sades också att det var ett beslut taget från någon kommunal instans, oklart var. Jag försökte under ett par veckor få ut detta beslut skriftligt. Jag skickade följande förfrågan den 17/9 2009:

Till registrator.

På föräldramöte på Påfågelns förskola igår fick jag höra att Solna kommun fattat ett beslut om att förbjuda all fotografering på förskolan (med vissa undantag, till exempel gruppfoton kommer vad jag kan förstå att finnas till försäljning som vanligt).

Jag skulle vilja ha all dokumentationen som rör det beslutet: Själva beslutet, protokoll från det möte där beslutet fattades, och den utredning eller annat beslutsunderlag som låg till grund för beslutet.

Med vänlig hälsning,
/Niels Möller

Jag fick inget svar. Efter ett par påminnelser fick jag den 27/10 följande svar.

Vid samtal med arbetslagschef Anna Conradsson har jag förstått följande:

Inget generellt fotoförbud gäller, förskolan kommer att dokumentera sitt arbete som vanligt, men tar hänsyn till de barn, vars föräldrar inte medgivit att fotografering får ske.

Det är också det hänsynstagandet som ligger till grund för att ingen (förutom personalen) ska, i den dagliga verksamheten, fotografera barn vars föräldrar är emot detta. Däremot i samband med offentliga aktiviteter, ex. luciafirande, så kommer förskolan att organisera så att fotografering kan ske.

Med vänlig hälsning Birgitta Callenblad Förskolesamordnare

Notera att det inte svarar på mina frågor. Ingen dokumentation, inget protokoll, inget beslutsunderlag. Jag tolkade det här som att det inte fanns något beslut från kommunens skolnämnd eller liknande, utan att det var en lokal policy som förskolans ledning tagit fram. Här gav jag upp.

Vintern 2009

Så den 27/10 kommer till slut ett mail med policyn i skrift. Undertecknat av "Förskolecheferna på Solnas kommunala förskolor"; jag vet inte hur jag ska tolka det, om det är ett beslut som har fattats helt informellt. Jag ska inte gå in här på alla felaktigheter jag ser i motiveringen.

Vad har resultatet blivit, för läsåret 2009-2010? I den mån personalen har fotograferat, har vi inte fått några kopior. Det enda foton vi har är ett par dåliga foton vi tagit från luciafirandet (utomhus, i mörker och snöfall) och gruppfotot. Vi kan inte visa vårt barn, eller hans mor- och farföräldrar, ett enda kort där han leker på förskolan, inne eller ute, tillsammans med andra barn eller ensam. Fotomässigt är det här läsåret på förskolan ett svart hål.

Respekt?

Fotopolicyn är en avvägning, där vi å ena sidan har "säkerhetstänkande" baserat på en väldigt luddig hotbild där fotografier på barn är skadliga, och och å andra sidan värdet för barnet och barnets familj att kunna dokumentera en stor och viktig del av barndomen, nämligen de vanliga dagarna på förskolan.

Som förälder anser jag att värdet av fotografering väger många gånger tyngre än de eventuella problemen med att fotografier kommer på avvägar. Jag anser att det är respektlöst av förskolan att inte låta föräldrarna ta de besluten och det ansvaret. Istället vill de göra våra barn till den första generationen sen kameran uppfanns, som förvägras foton från sin barndoms vardagsliv.

Hösten 2010 ska tydligen fotopolicyn skärpas ytterligare, och det ska inte bli något gruppfoto. Förra året var det det enda foto där vi kan peka och prata om dagiskompisarna. I år vill förskolan inte att vi ska kunna göra det.


Kommentarer och information kan skickas till nisse@lysator.liu.se.