#! /bin/sh echo content-type: text/html echo echo test

Foo