Fork me on GitHub

wHHEK

Ett försök att ersätta Hogia Hemekonomi (Hogia Personal Finance Software) eftersom Hogia har lagt ner det projektet. För att slippa kasta bort de data jag har så kan jag inte bara byta till något annat program utan skriver ett eget som kan läsa data från Hemekonomi. Hogias Hemekonomi fungerar inte alls i senare än Windows XP resp Windows 10 32-bits.

Detta programmet fungerar och klarar att läsa in en existerande databas i både XP (Pro) och Windows 10 (även 64-bitars). Om det körs på Windows så kan det arbeta med databasen direkt i mdb-formatet. En fördel med det är att man kan kontrollera och jämföra med hur det ser ut i originalprogrammet. Men om man först konverterar till sqlite så bör programmet fungera även på Mac eller Linux (men inte testat än).

Programmet är i mycket tidigt skede. Så se alltid till att ha backup / sparad kopia.

Andra sidor som kan vara av intresse för den lille ekonomen:

Senast ändrad juli 2020.
This page was last modified July 2020.