Sånger Nyår 2018

  1. Kungssången
  2. O gamla klang o jubeltid
  3. Kalmarevisan
  4. Härjarevisan
  5. Jag har aldrig varit på snusen
  6. Portos visa
  7. Feta fransyskor
  8. Bordeaux

Kungssången

Text: Carl Vilhelm August Strandberg
Musik: Otto Lindblad (1844)

Ur svenska hjärtans djup en gång,
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam.

”Kungssången” är den sång som alla finare sittningar brukar börja med. Man sjunger Kungssången alldeles INNAN man sätter sig till bords.

Sånger har fler värser, men sjunges enbart om Kungen är närvarande.

O gamla klang o jubeltid

Text: August Lindh (1925) Musik: Eugen Höfling (1825)
Melodi: Oh alte Burschenherrlichkeit

O gamla klang- och jubeltid,
ditt minne skall förbliva
och än åt livets bistra strid,
ett rosigt skimmer giva.
Snart tystnar allt vårt ystra skämt,
vår sång blir stum, vårt glam förstämt.
O, jerum, jerum, jerum.
O, quae mutatio rerum!

Var äro de som kunde allt,
blott ej sin ära svika.
Som voro män av äkta halt
och världens herrar lika?
De drogo bort från vin och sång
till vardagslivets tråk och tvång.
O, jerum, jerum, jerum.
O, quae mutatio rerum!
En tämjer börsens vilda fall
En löser molekyler
En idkar maskinistens kall,
En mästrar volt så tappert
En lagrar data på en fil,
En bygger stad en skapar stil
O, jerum, jerum, jerum.
O, quae mutatio rerum!

Men hjärtat i en sann student,
kan ingen tid förfrysa.
Den glädjeeld, som där han tänt,
hans hela liv skall lysa.
Det gamla skalet brustit har
men kärnan finnes frisk dock kvar,
och vad han må mista,
den skall dock aldrig brista!
Så sluten, bröder, fast vår krets,
till glädjens värn och ära!
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds,
vår vänskap trohet svära.
Lyft bägarn högt, och klinga vän!
De gamla gudar leva än
bland skålar och pokaler
bland skålar och pokaler.
Att bruka O gamla klang-och jubeltid

Sjungs för att avsluta sittningen. Var person står när de anser att en strof gäller en. och sätter sig sedan ner igen. Under sista versen står samtliga upp.

Kalmarevisan

Text: G S Kallstenius

Hej dick.
Hej dack.
Jag slog i
och vi drack.
Hej dickom dickom dack.
Hej dickom dickom dack.
För uti Kalmare stad,
ja där finns det ingen kvast
förrän lördagen.

||: När som kvasten kommer in,
kommer viskorna med. :||
Var du säker på de’?
Hej dick ...

||: När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut :||
och är stor i sin trut.
Hej dick ...

||: Var är pengarna du fått?
Jo, dom har jag supit opp! :||
Uppå Kalmare slott.
Hej dick ...

||: Jag skall klaga dig an
för vår kronbefallningsman :||
och du skall få skam.
Hej dick ...

||: Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen i går :||
och var full som ett får.
Hej dick ...

Härjarevisan

Text: Hans Alfredsson (från Lundaspexet Djingis Khan, 1954)
Melodi: Gärdebylåten
Komp: ||: C Dm G7 C G7 (C) :||

Liksom våra fäder, vikingarna i Norden,
drar vi riket runt och super oss under borden.
Brännvinet har blivit ett elixir
för kropp såväl som själ.
Känner du dig liten och ynklig på jorden,
växer du med supen och blir stor uti orden,
slår dig för ditt håriga bröst
och blir en man från hår till häl.

Ja, nu skall vi ut och härja
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor,
slå små barn och säga fula ord.
Med blod ska vi stäppen färga,
nu änteligen lär jag
kunna dra nån riktig nytta av
min Hermodskurs i mord.

Hurra, nu ska man änteligen få röra på benen,
hela stammen jublar och det spritter i grenen.
Tänk att än en gång få skrida
fram på Brunte i galopp.
Din doft o kära Brunte är trots brist i hygienen
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen.
Tänk att än en gång få rida runt
i stan och spela topp!
Ja, nu skall vi ut och härja ...

Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen
och eftersläckningen tillhör just de fenomenen
inom brandmansyrket som jag
tycker det är nån nytta med.
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen:
blodrött mitt i brandgult, ej ens prins Eugen, en
lika mustig vy kunde måla,
ens om han målade med sked.
Ja, nu skall vi ut och härja ...

Jag har aldrig varit på snusen

Melodi: O hur saligt att få vandra
Komp: A E7 A E7 A D A E7 A E7 A

Jag har aldrig vart på snusen,
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket,
inte ens ett litet nyfött barn!
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn.
Halleluja ...

Bacchus spelar på gitarren,
satan spelar på sitt handklaver!
Alla djävlar dansar tango,
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
Tinnerbäcken fylld av bayerskt öl.
Konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!
Mera öl ...
Att bruka Jag har aldrig varit på snusen

Tinnerbäcken i andra versen ses utomsocknes även utbytt mot ex Stadsparksdammen, Umeälven, Fyrisån eller Riddarfjärden. Dessutom förekommer det att andra refrängen bytes ut mot ”Och mellanöl, och mellanöl...” eller helt enkelt ”Halleluja” igen.

Portos visa

Text: T Andrén
Melodi: från Glada Änkan
Komp: ||: D G A D A :|| ||: D A :||

Jag vill börja gasqua, var fan är min flaska?
Vem i helvete stal min butelj?
Skall törsten mig tvinga, en TT börja svinga?
Nej för fan bara blunda och svälj.
Vilken smörja, får jag spörja?
För vem fan tror att jag är en älg?

Till England vi rider, och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon pub.
Och där ska vi festa, blott dricka av det bästa,
utav whiskey och portvin, jag tänker gå hårt in
för att prova på rubb och stubb.
||: RUBB OCH STUBB! :||

Feta fransyskor

Text: K-LTH, Sångarstriden 1985
Melodi: Marsch militaire (Tomtarnas vaktparad)

Feta fransyskor som svettas om fötterna,
de trampar druvor som sedan skall jäsas till vin.
Transpirationen viktig e’,
ty den ger fin bouquet.
Vårtor och svampar följer me’,
men vad gör väl de’?

För...
Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin,
även om följderna bli att vi må lida pin.
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin.
Pojkar: Hit med vin, mera vin!
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Ja! (fast större)

Bordeaux, Bordeaux

Melodi: I sommarens soliga dagar
Komp: G C D7 G C G D7 G-D7-G

Jag minns än idag hur min fader
kom hem ifrån staden så glader.
Och ställde upp flaskor i rader.
Och sade nöjd som så:
Bordeaux, Bordeaux

Han drack ett glas, kom i extas
och sedan blev det stort kalas.
Vi små glin, ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och dansade runt där på bordet
och skrek så vi blev blå:
Bordeaux, Bordeaux!