First page Back Continue Last page Overview Graphics

Bolagstyper sammanställning


Notes:

I ett kommanditbolag finns minst en komplementär som är fullt ansvarig och minst en kommanditdelägare som är begränsat ansvarig.

Insatsen (=aktiekapitalet) för publikt aktiebolag är minst 500'.

Om 50% av aktiekapitalet är förbrukat är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning och eventuellt begära bolaget i konkurs om det visar sig att det inte går att driva vidare.