First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Moms skall tas ut på det mervärde som skapas i varje led. Moms skall bara betalas av konsument och därför har företag “avdragsrätt” för ingående moms, man får tillbaka det man har betalat. Den moms man får in på fakturering skall betalas in till SKM. Momsen redovisas i skattedeklaration varje månad eller i självdeklarationen (om man har mindre omsättning).

Det finns vissa undantag från avdragsrätten, t ex om man köper en personbil till bolaget.