First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Om du inte har stöd i bokförings-prgrammet tar du fram balans-rapporten från bokslutet och tar fram siffrorna från slutet på året.