First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Avskrivning sker med olika fart beroende på investeringstyp, kontorsinventarier och mindre maskiner på 3-5 år, större maskiner kanske 10 år och hus och byggnader på 20-50 år. Det är viktigt att avskrivningstakten stämmer överens med hur snabbt investeringen slits.