First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


En svensk standardkontoplan utformas av BAS-gruppen, www.bas.se, och den används av de flesta företag. Den nu aktuella versionen heter BAS2003.